Bayer CropScience Slovakia

Nová verzia programu „BayExpert“

 

Vážení používatelia, chceli by sme vás informovať, že momentálne pracujeme na novej verzii programu  „BayExpert“.

Detailné informácie o všeobecných podmienkach členstva v „BayExpert_ sú dostupné u  regionálnych zástupcov Crop Science, resp. priamo v sídle spoločnosti: Bayer spol. s r.o., divízia Crop Science, Twin City - Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava.

Spoločnosť Bayer spol. s r.o. sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu osobných údajov členov klubu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

O dostupnosti novej verzie vas budeme informovať e-mailovou novinkou alebo prostredníctvom našich regionálnych zástupcov.

Odkazy Bayer

Crop Science

Odkazy www

      Aktuálne články: