Bayer CropScience Slovakia

Užitočné odkazy

 

 

Štátna správa                                                                                                                                                                               

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

http://www.uksup.sk/

 

Úrad verejného zdravotníctva

www.uvzsr.sk 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy

www.nrl.uvm.sk/index.html

SPPK

www.sppk.sk/index.php?genPage=main&PHPSESSID=5af2b341f55683e6674be8d940ef348e

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.land.gov.sk 

Státni rostlinolékřská správa

www.srs.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

www.zeus.cz/

 

                                                                                                                                                                                                          

 

Agris

www.agris.sk/

 

Naše pole

www.nasepole.sk

Roľnícke noviny

www.rno.sk

Agromanuál

www.agromanual.cz

 

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR

www.zpd.sk/

 

HERBA - atlas burín

www.weed-atlas.eu

 

Obrazový atlas burín VÚRV v Ruzyni

genbank.vurv.cz/plevele/

 

  Výskum                                                                                                                                                                                        

 

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

www.vurv.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

www.spu.sk

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

www.vuzv.sk/17vcel.html

Selekt Bučany

www.selekt.sk

 

 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

www.agritec.cz/

 

Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha

www.vuzt.cz/

 

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

www.vukrom.cz/

 

Výzkumný ústav včelařský s.r.o.

www.beedol.cz/

 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

www.vubhb.cz/

 

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

www.vupt.cz/

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha

 www.vurv.cz/index.php

 

  Ostatné zahraničné internetové stránky                                                                                                                                             

Crop Compendium

http://compendium.bayercropscience.com/Bayer/CropScience/CropCompendium/BCSCropComp.nsf/ID/Home

 

BBCH Monografie

http://www.jki.bund.de/cln_045/nn_804436/EN/veroeff/bbch/bbch__inhalt__en.html__nnn=true

 

Európska asociáccia ochrany rastlin - ECPA

www.ecpa.eu/

 

Európska spoločnosť výskumu burín

www.agr.unipg.it/ewrsveg/

 

Obrazový prehľad základných chorôb obilnín

www.lr.dk/planteinfo/pcp/syg60.html

 

Odborná poľnohospodárska knižnica Kansaskej štátnej univerzity

www.oznet.ksu.edu/library/

 

Rastlinolekárska správa USA

www.aphis.usda.gov/

 

Food Safety

www.ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm

European Food Safety Authority

www.efsa.europa.eu/

Health and Safety Executive

www.pesticides.gov.uk/

Odkazy Bayer

Crop Science

Odkazy www

      Aktuálne články: