Najpredávanejší herbicíd v kukurici

V ostatných rokoch zaznamenávame veľké medziročné rozdiely v priebehu jarného počasia s výrazným negatívnym vplyvom na účinnosť preemergentných herbicídov v kukurici. Každoročne sa snažíme dosiahnuť, aby porasty kukurice boli čisté bez burín, či je suché počasie alebo s dostatočným množstvom zrážok, najlepšie jedinou aplikáciou bez opravných ošetrení. Na dosiahnutie spoľahlivej pôdnej účinnosti preemergentného herbicídu je potrebné, aby približne do 10 dní po aplikácii zrážky prevlhčili pôdny profil do hĺbky 3 cm (úhrn zrážok 10 – 20 mm počas 1 – 2 dní). 

Podiel na trhu herbicídov v kukurici v SR
Podiel na trhu herbicídov v kukurici v SR (prieskum spotreby firmy Kleffmann)

Ak dostatočne nezaúčinkuje preemergentná a skoro postemergentná aplikácia alebo sa na pozemku nachádzajú trvalé ťažko ničiteľné buriny, je potrebné použiť osvedčené herbicídy aplikovateľné od 2.listu kukurice na vzídené buriny. Výhodou cieleného postemergentného herbicídneho ošetrenia je vyššia spoľahlivosť účinnosti, možnosť výberu prípravku podľa prítomného spektra burín, jednoduchšie učenie dávky prípravku podľa veľkosti burín, účinnosť aj proti trvácim burinám, minimum opravných ošetrení a možnosť zníženia záťaže životného prostredia chemickými látkami. Výmera ošetrovaná herbicídmi postemergentne od 4. listu kukurice sa v posledných rokoch pohybuje na úrovni 60 % z celkovej výmery. Spomedzi postemergentných herbicídov si titul najpredávanejší herbicíd v kukurici za ostatné roky právom vyslúžil prípravok Laudis®. Účinná látka tembotrione je v Laudise vo formulácii olejovej disperzie a dosahuje široké spektrum účinnosti, razantne ničí buriny aj vo vyšších rastových fázach a má spoľahlivú účinnosť aj počas sucha. Vplyvom pôsobenia účinnej látky dochádza k rozkladu chlorofylu v burinách a prvé príznaky účinnosti sú viditeľné už za 3 – 5 dní po aplikácii. 

Porovnanie neošetrenej a ošetrenej plochy poľa pripravkom Laudis
Porovnanie neošetrenej a ošetrenej plochy Laudisom.

Najskôr dochádza k blednutiu rastových vrcholov, postupne až k ich úplnému vybieleniu, čo sa následne prejavuje na celých rastlinách. Buriny pomerne rýchlo usychajú a hynú. Častokrát sa stáva, že postemergentné aplikácie herbicídov v kukurici sú vykonávané v čase, keď buriny dosahujú vysokú pokryvnosť a silno konkurujú kukurici. Rýchla účinnosť herbicídu Laudis® v spojení s jeho vysokou selektívnosťou pre kukuricu je v týchto prípadoch ideálnym riešením. Výborné výsledky dosahuje proti prerastenej ježatke, mrlíku, láskavcu, durmanu a aj pichliaču. Dvojklíčnolistové druhy burín sú najspoľahlivejšie ničené v rastových fázach do 8 pravých listov a jednoklíčnolistové druhy do vytvorenia 1 - 2 odnoží. Na Laudis® sú citlivé tieto buriny: láskavce, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, pichliač roľný, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, bažanka ročná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica roľná, reďkev ohnicová, durman obyčajný, hviezdica prostredná, výmrv repky, štiavec kučeravý, ježatka kuria, proso siate, moháre. 

Účinnosť pripravku Laudis 4 dni po aplikácii - viditeľný efekt účinku vybielenia burín na poli
Účinnosť Laudisu 4 dni po aplikácii. Viditeľný efekt účinku vybielenia burín.

Laudis® nevyžaduje použitie ďalších zmáčadiel a výnimočná komplexnosť herbicídnej účinnosti vo väčšine prípadov vylučuje potrebu kombinácií s inými herbicídmi. Odporúčaná aplikačná dávka prípravku Laudis® je 2,2 l/ha. Popri účinnej látke je rovnako dôležitou zložkou tohto prípravku aj safener isoxadifen-ethyl. Tento antidót zabezpečuje dokonalú ochranu kukurice a vysokú istotu bezpečnej aplikácie bez fytotoxicity. Laudis® je možné použiť od 2. listu kukurice až do 8. listu, pričom Laudis je natoľko selektívny, že ho používajú i množitelia osivových línii a pestovatelia cukrovej kukurice. Olejová disperzia účinnej látky a safeneru sa vo vode rovnomerne rozptýli a pri aplikácii dosahuje výbornú priľnavosť a rovnomernú pokryvnosť listov. Aplikovaný roztok je rýchlo prijímaný burinami a odolnosť proti zmytiu dažďom je veľmi dobrá už 1 hodinu po aplikácii. Laudis® sa vyznačuje rýchlou účinnosťou aj proti prerasteným burinám vrátane pichliača roľného a vysokou selektívnosťou ku kukurici. Slogan „Sila účinnosti v harmónii s kukuricou“ len potvrdzuje vďaka čomu je Laudis® niekoľkoročným víťazom v predaji spomedzi herbicídov na ošetrenie kukurice. Prípravok Laudis® je naviac registrovaný na minoritné použitie autorizovaného prípravku aj pre ošetrenie maku proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám. Aplikácia sa vykonáva postemergentne pri 6 -8 listoch maku jeden krát za vegetáciu v dávke 1,6 – 2,2 l/ha podľa vzrastu burín. Listy maku musia byť pri ošetrení suché s dostatočnou voskovou vrstvou.

Vybielenie listov pichliača a mrlíkov 7 dní po aplikácii Laudisu
Vybielenie listov pichliača a mrlíkov 7 dní po aplikácii Laudisu.

Pestovatelia s väčšou výmerou kukurice a maku pre optimalizáciu nákladov môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 200 litrov Laudisu a celých násobkov tohto množstva, balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je výhodnejšia. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Pole ilustrujúce účinnosť herbicídu Laudis v dávke 2,2 l proti pichliaču roľnému 17 dní po aplikácii

Účinnosť herbicídu Laudis v dávke 2,2 l proti pichliaču roľnému 17 dní po aplikácii.

Ing. Ján Hanuska

autor