Nová účinná látka v ochrane slnečnice

Odporúčanie aplikácie fungicídu Propulse v slnečnici
Odporúčanie aplikácie fungicídu Propulse v slnečnici

Slnečnica je dlhoročne druhou najvýznamnejšou pestovanou olejninou s veľmi dobrými agroklimatickými podmienkami na Slovensku. Pre jej rentabilné pestovanie a ochranu proti škodlivým činiteľom bola používaná široká škála účinných látok a prípravkov. V súčasnosti dochádza nariadením Európskej komisie k znižovaniu používania mnohých starších pesticídnych látok, preto je veľmi dobrou správou registrácia novej účinnej látky proti širokému spektru patogénov v slnečnici.

Príznaky fómovej hniloby v mieste nasadania listovej stopky k stonke slnečnice
Príznaky fómovej hniloby v mieste nasadania listovej stopky k stonke slnečnice

Nová účinná látka menom fluopyram patrí do skupiny SDHI. Fluopyram je translaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových onemocnení. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi zástupcov inhibítorov respirácie (komplex II - SDH inhibítor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH) a patrí do chemickej skupiny pyridinyl-ethyl-benzamidov. Vyznačuje sa mimoriadne dlhou a excelentnou účinnosťou proti širokému spektru chorôb. Fluopyram v množstve 125 g/l je v prípravku Propulse® kombinovaný s osvedčeným prothioconazolom v množstve 125 g/l. Prothioconazole má protektívny a kuratívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín pričom je akropetálne pozvoľne transportovaný vnútri častí rastlín. Jedná sa o veľmi účinnú a osvedčenú fungicídnu látku známu z mnohých prípravkov.

Prípravok Propulse® je zaregistrovaný až proti piatim chorobám slnečnice. Medzi najvýznamnejšie choroby proti ktorým je Propulse® zaregistrovaný sú fómová škvrnitosť listov a stoniek, alternáriová škvrnitosť, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice a pleseň sivá.

Prejavy alternáriovej škvrnitosti na stonke slnečnice
Prejavy alternáriovej škvrnitosti na stonke slnečnice

Alternáriovú škvrnitosť spôsobujú na stonkách predovšetkým dvaja zástupcovia tohto rodu Alternaria alternata a Alternaria ziniae. Škvrny na stonke sú najprv drobné svetlohnedé až tmavohnedé, čierne a matné oválne pretiahnuté alebo nepravidelne bodkovité škvrny, ktoré neskôr splývajú do väčších plôch. Pri napadnutí listov sa vytvárajú hrdzavé, hnedofialové a čierne hranaté škvrny často sústredené v blízkom okolí listových žiliek. Predpokladom pre sporuláciu je striedanie viachodinového ovlhčenia porastu a sucha, spolu s kolísaním teplôt. 


Pri fómovej škvrnitosti stoniek pyknospóry prerastajú do prieduchov hlavne v mieste bázy stopky listu na stonke. Za vlhka sa na ňom rozvíja najprv belavé alebo striebristé mycélium ktoré neskôr tmavne. Pri skorej infekcii sa mycélium fómy dlho udržuje ako latentné a príznaky sa objavujú až za dlhú dobu, napríklad až pri butonizácii alebo dokonca až pri začiatku dozrievania. Optimálnymi podmienkami pre masívny rozvoj príznakov choroby sú: teplota 20-25 °C a pôdna vlhkosť okolo 60%. Na povrchu infikovaných častí rastlín sa tvoria väčšinou ostro ohraničené, čierne, často aj lesklé škvrny. Rozvoj choroby na päte stonky vedie takmer vždy k následnému odumretiu všetkých vodivých pletív rastliny, odumiera aj niekoľko desiatok centimetrov stonky a rastlina núdzovo dozrieva. Pri napadnutí listu sa tvoria rozptýlené čierne škvrny pozdĺž jeho nervatúry, na škvrnách sa rozvíjajú typické rozptýlené pyknidy, list rýchlo usychá a zostáva visieť na stonke. Biela hniloba lat. Sclerotinia sclerotiorum patrí taktiež medzi najvýznamnejšie choroby slnečnice v našich zemepisných šírkach. Každoročne sa väčšou alebo menšou mierou podieľa na znížení úrody tejto inak rentabilnej plodiny. Nebezpečenstvo bielej hniloby spočíva v neskorom objavení sa príznakov na stonkách a listoch, kedy už nie je možný efektívny fungicídny zásah. Primárna infekcia je spôsobená rastom mycélia zo sklerócii v pôde (alebo v osive). Pri napadnutí v neskoršom štádiu sa objavujú žltohnedé škvrny ktoré neskôr objímu celú stonku alebo koreňový kŕčok. 

Napadnutie bielou hnilobou od koreňového kŕčka slnečnice
Napadnutie bielou hnilobou od koreňového kŕčka slnečnice

Sekundárna infekcia nastáva šírením patogéna askospórami, mikrospórami z mycélia alebo z iných zdrojov inokula na iné časti rastlín. V závere vegetácie dochádza k infekcii jednotlivých nažiek vrastaním mycélia do jednotlivých kvietkov. To je viditeľné ako zahnednutie skupiny kvietkov ešte v dobe, kedy bývajú normálne žlté. V takto napadnutých úboroch sa tvoria sklerócia nepravidelného tvaru veľkosti 3-6 mm. Diaportová škvrnitosť slnečnice alebo aj diaportová rakovina slnečnice, sivá škvrnitosť (diaportové usychanie) slnečnice s týmito názvami sa môžete stretnúť v literatúre pri ochorení, ktoré má pre anamorfné štádium vývoja latinský názov Phomopsis helianthi a pre teleomorfné štádium Diaporthe helianthi. Diaportová škvrnitosť slnečnice napáda rastlinu v mieste nasadania listovej stopky na stonku, kde sa tvorí čokoládovo sfarbená škvrna. Škvrna sa v mieste infekcie zväčšuje a jej stred sa zafarbuje do šeda, okraj je červenohnedý a obvykle je nerovnomerný špicato zúbkovaný. Mycélium huby produkuje látky, ktoré narušujú väzbu medzi bunkami a pletivo v mieste škvrny rýchlo mäkne  - väčšinou je možné prstom ľahko tlakom vytvoriť otvor v škvrne do stonky pri priemere škvrny väčšej ako 3 cm. Pleseň sivá lat. Botrytis cinerea tvorí kompaktné mycélium šedej až olivovej farby. Veľmi vážne poškodenia spôsobuje vo fáze butonizácie, kedy sa prejavuje ako hnednutie špičiek listeňov na obvode kvetenstva. Propulse® má proti týmto piatim významným chorobám slnečnice registrovanú účinnosť.

Graf vplyvu aplikácie prípravku Propulse na úrodu porastov slnečnice v štádiu BBCH 19-20

Fungicíd Propulse® odporúčame aplikovať preventívne alebo pri prvých príznakoch patogénov za vhodných mikroklimatických podmienok pre rozvoj chorôb. Zvyčajne prvé fungicídne ošetrenie sa vykonáva v období 4-8 listov a druhá aplikácia na začiatku kvitnutia. Odporúčame aplikovať Propulse® v dávke 0,8 l/ha v slede dvoch ošetrení, v prípade jedného ošetrenia počas vegetácie odporúčame dávku zvýšiť na 1 l/ha. 

Okrem slnečnice je prípravok Propulse® taktiež zaregistrovaný na ochranu ozimnej repky, jarnej repky, horčice, kukurice a maku. Pestovatelia s väčšou výmerou slnečnice, repky, maku a kukurice môžu pre optimalizáciu nákladov využiť nákup fungicídu Propulse® spolu v cenovo výhodnom sete s fungicídom Tilmor® (20 litrov + 20 litrov) alebo samostatne pri jednorazovej objednávke v množstve 100 litrov a celých násobkov tohto množstva (balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % nižšia). Zľavu na prípravky v sete a za objednávku XL nie je možné vzájomne kumulovať. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Ing. Ján Hanuska

autor