Prospekt Input


Širokospektrálny fungicíd pre ošetrenie obilnín.

 

Prínos pre pestovateľov obilnín:

• dlhodobá ochrana stebiel a listov
• flexibilné dávkovanie a aplikačný termín
• široké spektrum účinku vrátane stablolamu a listových škvrnitostí
• výborná kuratívna účinnosť proti múčnatke trávovej
• optimálne riešenie pre ošetrenia na začiatku steblovania

 

Celý prospekt si môžete stiahnuť tu.