Klasy pšenice

Pestovanie pšenice

Pšenica

Systém ošetrenia pšenice v rastových fázach

Pšenica - herbicídy a rastové regulátory

Schéma systému ošetrenia pšenice v rastových fázach - herbicídy a rastové regulátory

Pšenica - moridlá, fungicídy a insekticídy

Schéma systému ošetrenia pšenice v rastových fázach  - odporúčané termíny aplikácie

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu