Ilustračný obrázok pšenica

Rastie vertikálne až do zberu

Cerone 480

Logo prípravku Cerone
Rastový regulátor vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou k zvýšeniu odolnosti obilnín proti poliehaniu.
Typ produktu
Rastový regulátor
Formulácia
Tekutý koncentrát miešateľný s vodou
Účinná látka
ethephon 480 g/l
Balenie
COEX HDPE/PA kanister 5 l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Cerone 480.

Účel použitia: proti poliehaniu

Dávka
  • 0,5 - 0,75 l/ha
Ochr. doba
  • AT

Účel použitia: proti poliehaniu

Dávka
  • 0,5 - 1,0 l/ha
Ochr. doba
  • AT

Účel použitia: proti poliehaniu

Dávka
  • 0,75 - 1,0 l/ha
Ochr. doba
  • AT

Účel použitia: proti poliehaniu

Dávka
  • 0,75 - 1,0 l/ha
Ochr. doba
  • AT

Účel použitia: proti poliehaniu

Dávka
  • 1,0 l/ha
Ochr. doba
  • AT

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.