Ilustračný obrázok ovocia a zeleniny

Bránime kvalitu
a trvanlivosť
vašich plodín

Husar Active

Logo prípravku Husar active

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie metličky obyčajnej, lipkavca obyčajného, pichliača roľného a ďalších dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, raži a tritikale bez podsevu.

Typ produktu
Selektívny herbicíd
Formulácia
Olejová disperzia
Účinné látky
iodosulfuron-methyl 10 g/l
2,4 D 2-EHE 377 g/l
safener - mefenpyr-diethyl 30 g/l
Balenie
HDPE kanister 5 l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Husar Active.
Buriny: metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny
Dávka na ha
  • 1,0 l

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.