Ilustračný obrázok ovocia a zeleniny

Bránime kvalitu
a trvanlivosť
vašich plodín

Puma Extra

Logo prípravku Puma Extra

Postrekový herbicídny prípravok vo formeemulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom a raži.

Typ produktu
Herbicídny prípravok
Formulácia
Emulzia typu olej vo vode
Účinná látka
fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
safener - mefenpyr-diethyl 75 g/l
Balenie
KOEX kanister 5 l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Puma Extra.

Buriny: ovos hluchý, metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny

Buriny
 • ovos hluchý, metlička, psiarka

  ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny
Dávka na ha
 • 0,9 - 1,0 l

  0,9 - 1,0 l + (0,15 l)
Poznámky


 • (TM) Sekator OD

Buriny: ovos hluchý, metlička, dvojklíčnolistové buriny

Buriny
 • ovos hluchý, metlička

  ovos hluchý, metlička, dvojklíčnolistové buriny
Dávka na ha
 • 0,8 - 0,9 l

  0,8 - 0,9 l + (0,12 - 0,15 l)
Poznámky


 • (TM) Sekator® OD

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.