D-ACT

D-ACT Nový insekticídny systém v ochrane repky

Úspešné pestovanie ozimnej repky je náročné na zvládnutie jarnej insekticídnej ochrany. Zvýšená intenzita a skrátený interval striedania osiatych plôch vytvára vhodné podmienky pre výskyt významných škodcov tejto plodiny. V priebehu minulého roka došlo k ukončeniu autorizácie insekticídnych účinných látok thiacloprid a chlorpyrifos, ktoré v kombináciách s pyretroidnou zložkou tvorili významný pilier ochrany porastov repiek. Väčšina pestovateľov bude musieť v nastávajúcom roku zvoliť nový prístup k ochrane proti škodcom nielen ozimnej repky ale aj ďalších plodín.

                Náhradou za zrušené registrácie prípravkov pre komplexnú ochranu proti škodcom repky od spoločnosti Bayer je nový insekticídny systém D-ACT. Tvorí ho mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok, ktorý garantuje razantnosť a mimoriadnu spoľahlivosť účinku. Veľmi efektívne kombinuje rýchle kontaktné pôsobenie s dlhodobou plne systémovou účinnosťou.

Predstavenie D-ACT systému

D-ACT tvoria dve účinné látky a v názve ich zastupujú začiatočné písmená „D“ ako deltametrin s (direktívnym) priamym účinkom proti významným žravým škodcom a „ACT“ ako dlhodobá (aktívna) spoľahlivá systémová zložka. D-ACT insekticídny systém tvorí prípravok Decis® EW 50 a novinka Kestrel®. V nadchádzajúcej sezóne budú tieto prípravky predávané spolu v cenovo výhodnom sete, ale súčasne bude možné zakúpiť ich aj samostatne.  Flexibilita v použití poskytuje široké možnosti využitia pričom obidva prípravky umožňujú uplatnenie aj v ďalších plodinách. D-ACT je možné využiť na insekticídnu ochranu ozimnej a jarnej repky, kukurice a zemiakov.

Kontaktná zložka

Decis® EW 50 v uvedenom insekticídnom systéme poskytuje rýchly kontaktný účinok ako dotykový a požerový jed. Prípravok tvorí svetlostabilný syntetický pyretroid s registráciou v mnohých plodinách ako je repka, obilniny, kukurica, strukoviny, zemiak, jadroviny, kôstkoviny alebo zelenina. Prípravok Decis® EW 50 je v tekutej formulácii emulzia olej vo vode pričom ho možno aplikovať maximálne 2x za vegetáciu repky, kukurice a zemiakov.

Systémová látka

Kestrel® je vysoko efektívny širokospektrálny insekticíd registrovaný v širokej škále plodín proti cicavým a žravým škodcom. Kestrel® je kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL) obsahuje 200 g/l účinnej látky acetamiprid, patrí do skupiny chloronicotinylov a pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vizuálne je to číra, žltooranžová kvapalina s charakteristickým zápachom. Acetamiprid má po absorpcii rastlinou translaminárny a systémovo akropetálny pohyb. Mechanizmus účinku je založený v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu aktiváciou nikotínového acetylcholín receptoru. Acetamiprid je vysoko toxický pre hmyz, ale menej pre cicavce. Je to pravdepodobne spôsobené inou formou receptora u stavovcov. Aplikácia prípravku Kestrel® je povolená maximálne 2x za vegetáciu repky a zemiakov a jeden krát za vegetáciu kukurice. V repke je možné požiť dávkovanie v rozsahu 0,15 l/ha až 0,3 l/ha proti krytonosom.

Odporúčanie pre repku

Insekticídny systém D-ACT na základe registrácii oboch prípravkov je možné použiť 2x za vegetáciu. Na plochách kde sa nevyskytujú alebo sa neočakávajú ekonomické škody, ktoré spôsobujú šešuľoví škodcovia (byľomor kelový a krytonos šešuľový) odporúčame sled dvoch ošetrení. Prvé ošetrenie odporúčame podľa signalizácie alebo pri prvom zistení výskytu imág krytonosa štvorzubého a repkového v poraste repky, čo býva skoro na jar po prvom výraznejšom oteplení, keď denné teploty počas 3 - 5 dní za sebou vystupujú nad 8°C. Po oslabení systémového účinku prvého ošetrenia odporúčame v odstupe minimálne 7 dní aplikáciu proti blyskáčikovi repkovému a krytonosom zopakovať pred kvitnutím repky. Odporúčaná dávka Decis® EW 50 je 0,15 l/ha a Kestrel® 0,15 l/ha.

Na pozemkoch kde sa plánuje ochrana proti šešuľovým škodcom, odporúčame prvý zásah skoro na jar vykonať proti stonkovým krytonosom na začiatku náletu do porastu s insekticídom Decis® EW 50 v dávke 0,15 l/ha. Následne po odstupe minimálne siedmich dní odporúčame aplikovať D-ACT pozostávajúci z Decis® EW 50 v dávke 0,15 l/ha a Kestrel® 0,15 l/ha pred kvitnutím porastu vo fáze zeleného až žltého puku. Ochranu proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému odporúčame vykonať s prípravkom Kestrel® v dávke 0,2 l/ha podľa monitoringu výskytu škodcov v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania.

Aplikácia prípravkov

Prípravok Decis® EW 50 aj Kestrel® sú prípravky pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Aplikáciu Kestrel® proti šešuľovým škodcom neaplikujte v letovom čase včiel, ale ošetrujte vo večerných hodinách. Zabezpečte, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Výhodou systému D-ACT je tekutá formulácia oboch prípravkov pri miešaní zmesí do postrekovača. Striedanie účinných látok alebo ich používanie v kombinácii prispieva k zníženiu rizika tvorby rezistentných populácii škodcov. Komplexný systém je riešením ochrany proti najvýznamnejším žravým a cicavým škodcom repky. Široký rozsah registrácie umožňuje flexibilitu v použití, pričom D-ACT je možné využiť 2x za vegetáciu repky. Pre optimalizáciu nákladov využite nákup prípravkov v cenovo zvýhodnenom sete. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

The browser compatibility override message