Hybridy s rešpektom

Hybridy repiek DEKALB® patria vo vnímaní slovenských agronómov a odbornej verejnosti dlhodobo medzi jedny z najkvalitnejších a najúrodnejších. Od minulého roku patrí značka DEKALB® do portfólia spoločnosti Bayer. Pod touto značkou sa skrýva dlhoročná práca šľachtiteľov a množiteľov, pričom jedným z hlavných pilierov stability zostáva úspešný výskum a vývoj. Pri šľachtení a testovaní sa využíva dôkladná selekcia vybraných rodičovských komponentov a genetických zdrojov za využitia najmodernejších technológií.

(Obrázok do strany – herbicídná ochrana ozimnej repky)

Hlavné smery v šľachtení

Na šľachtiteľskú prácu priamo nadväzuje testovanie konceptu funkčnosti hybridu, jeho znakov a vlastností, odolností a schopnosti zabezpečiť vysokú úrodu v poľných podmienkach. Bez podrobného testovania a správnej rajonizácie by sme nemohli dosiahnuť výsledky, ktoré vzbudzujú rešpekt nielen medzi odbornou verejnosťou, ale aj medzi našimi konkurentami.

Hlavným smerom v našom šľachtení v ostatných rokoch bolo zvýšenie odolnosti voči predčasnému pukaniu šešúľ pred zberom, pričom všetky nami ponúkané hybridy sú už aktuálne vybavené touto konkurenčnou výhodou. Narastajúci podiel ozimnej repky v osevnom postupe mal za následok zvýšenie výskytu patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti nenachádzali v takej miere. Jednou z významných chorôb v neskorom jesennom a skorom jarnom období je pravidelne sa vyskytujúca fómová hniloba. Každoročne spôsobuje vo väčšej alebo menšej miere úbytky na úrode u bežných hybridov a líniových odrôd a preto implementácia génu RLM 7 vo všetkých DEKALB hybridoch znamenala zvýšenie odolnosti voči výskytu tohto ochorenia.

V ostatných rokoch sme svedkami zmien v klíme a dlhodobejších negatívnych prejavov v počasí, pričom tieto vplyvy nebchádzajú ani pestovateľské postupy v pestovaní repky. V ozimnej repke je na vzostupe vírus spôsobujúci žltnutie listov kvaky (TuYV – anglicky, virus žloutenky vodnice – česky). Do porastov repiek vírus prenáša voška broskyňová a k jej šíreniu prispieva mierny priebeh niekoľkých zím za sebou a výkyvy počasia počas celého vývoja repky v jesennom období, predovšetkým dlhšie obdobie sucha. Reagujeme v šľachtiteľských programoch aj v tomto smere na aktuálny vývoj a tohto roku prichádzame s novinkou hybridom DK EXPECTATION, ktorý je rezistentný proti vírusu TuYV, takže pri výskyte tohto vírusu nedochádza k zníženiu úrody. DK EXPECTATION je hybrid, ktorý dosiahol v interných market development pokusoch výborné výsledky v porovnaní na výsledkovo stabilné hybridy pestované v Čechách a v Rumunsku. Je to hybrid s výborným zdravotným stavom, na jar sa vyznačuje skorou regeneráciou a vďaka rýchlemu jesennému vývoju je vhodnou voľbou aj pre neskorú sejbu.

Druhou novinkou v roku 2020 je hybrid DK EXLIBRIS overený mnohými pestovateľmi v Českej republike. DK EXLIBRIS je najskorším hybridom z nášho portfólia, vďaka ktorému bude možné časovo si rozložiť špičku žatevných prác. Je nižšieho vzrastu a má implementovaný gén RLM 7 zvyšujúci odolnosť pred napadnutím Phoma spp. Má vynikajúci zdravotný stav a úspešne odoláva aj vyššiemu tlaku chorôb. V rámci porovnávania odrôd repiek v POP SPZO v ČR dosiahol v poslednej žatve výborné 2. miesto v konkurencii 15 hybridov na 12 lokalitách.

Stabilné hybridy

Overenými stálicami pre širokú škálu podmienok sú DK EXCEPTION a DK EXPANSION. DK EXCEPTION je praxou preverený hybrid s vysokou stabilitou za každých podmienok, čo niekoľko krát potvrdil v porovnávaní úrod „Veľkých hybridov“ u členov SPZO v ČR. Na Slovensku v testovaní POP SPZO v roku 2019 dosiahol 2. miesto s priemernou úrodou 4,32 t/ha spomedzi 15 hybridov na 7 uznaných lokalitách. Vyniká výbornou adaptabilitou na rôzne agroklimatické podmienky podporené vynikajúcim zdravotným stavom. DK EXPANSION je odlišnou repkou oproti predošlým hybridom. Je to repka s robustným vetvením a habitom pričom maximalizuje dodanú intenzitu výživy do vysokých úrod. Vďaka mohutnému vetveniu naplno využije zvýšené agrotechnické vstupy a úroda oleja rastie priamo úmerne s intenzitou pestovania. DK EXPANSION dosiahol výborné výsledky za posledné dva roky v testovaní repiek POP SPZO na Slovensku, pričom v nich dosiahol priemernú úrodu v roku 2018 4,75 t/ha na 13 lokalitách a v roku 2019 priemernú úrodu 4,14 t/ha na 8 lokalitách.

Ešte stále novinkou môžeme pomenovať hybrid DK EXOTTER. V roku 2020 bude zberaných prvých niekoľko stoviek hektárov na Slovensku a veríme, že tento hybrid bude rovnako úspešný ako v ČR, kde sa stal najpredávanejším hybridom. Určite tomu dopomohli aj skvelé výsledky v POP SPZO v ČR v roku 2018, kedy spomedzi 16 hybridov na 14 lokalitách priniesol najvyššiu úrodu. Tento hybrid veľmi dobre hospodári s vodou, odoláva stresu nielen zo sucha a tak ako aj ostatné hybridy z portfólia sa spolieha na gén RLM 7 zvyšujúci odolnosť pred napadnutím fómovou hnilobou. Je to skoro dozrievajúci hybrid, veľmi dobre odoláva stresu zo sucha a súčasne sa vyhne aj neskorším mrazíkom.

DK EXPRESSION je hybrid, ktorý obľubuje slnko a sucho a aj preto sa stal víťazom v porovnávaní úrod v POP SPZO na Slovensku v roku 2017, ktorý bol veľmi suchý a teplý. V tomto roku dosiahol hybrid DK EXPRESSION priemernú úrodu 4,69 t/ha čo znamenalo o viac ako 10% vyššiu úrodu ako priemer výsledkov 16 hybridov repky zaradených do tohto pokusu.  

Špeciálne hybridy

V ostatných rokoch sa so zvýšenou intezitou pestovania ozimnej repky taktiež rozširuje plocha kontaminovaná nádorovitosťou kapustovín. Proti nádorovitosti kapustovín, ktorú spôsobuje pôdny patogén Plasmodiophora brassicae, neexistuje dostupná účinná ochrana, ktorá by umožňovala po jednorazovom zásahu dostatočne znížiť jej výskyt a spôsobené škody. Riešením je pestovanie hybridu s génom odolnosti proti nádorovitosti kapustovín. Vďaka tejto vlastnosti aj pestovatelia s infikovanými pôdami môžu dosahovať rentabilné úrody a hybridy s touto vlastnosťou majú v názve predponu DK PL- po vzore prvých písmen latinského pomenovania patogénu Plasmodiophora brassicae. Gén odolnosti k nádorovitosti kapustovín obsahuje stredne skorý hybrid DK PLATINIUM.

Na základe nových trendov v herbicídnej ochrane ozimnej repky boli vyšľachtené hybridy ozimnej repky, ktoré úspešne odolávajú herbicídnemu účinku látky imazamox. Hybridy s týmito vlastnosťami majú v názve predponu DK IM- ako označenie pre rezistenciu k uvedenej látke. Táto technológia umožňuje pestovať repku na plochách zaburinených kapustovitými burinami, problematicky ničiteľnými burinami a taktiež slúži na odburinenie plôch od výdrolu repky pri pestovaní hybridov v širokých riadkoch. Odporúčaný hybrid rezistentný k účinnej látke imazamox je stredne skorý hybrid DK IMPLEMENT CL.

Štandardné morenie

Všetky hybridy DEKALB® budú v tejto sezóne štandardne ošetrené dvojzložkovým fungicídnym moridlom Scenic® Gold. Scenic® Gold je dvojzložkové moridlo určené na komplexnú fungicídnu ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a kapustovitých krmovín proti širokej škále hubových patogénov. Unikátna kombinácia originálnych účinných látok s odlišným mechanizmom účinku je takto po prvýkrát využitá na ochranu osív.

Najvyššia úroveň ochrany – Acceleron® Elite

V tomto roku prichádzame s najvyššou úrovňou komplexnej ochrany osív repky dostupnej na trhu pod obchodným názvom Acceleron® Elite. Acceleron® Elite je jedinečná kombinácia širokospektrálneho fungicídneho moridla Scenic® Gold a nového insekticídneho moridla Buteo® start s plne systémovou účinnosťou proti najvýznamnejším škodcom repky. Buteo® start je insekticídne moridlo určené na ošetrenie osiva repky proti poškodeniu klíčiacich rastlín skočkami rodu Phyllotreta, skočkou repkovou a kvetárkou kapustovou. Táto nová chemická štruktúra doteraz nebola použitá v inom insekticídnom riešení na ochranu repky olejnej. Na objednávku budú dostupné s najvyššou úrovňou komplexnej ochrany osív Acceleron® Elite hybridy DK EXCEPTION a DK EXPANSION.

Pestovanie repky aktuálne čelí mnohým výzvam postupnej zmeny klímy, rozširovaniu vírusových ochorení a hľadaniu ziskového odbytu komodity. Na tieto a nasledujúce výzvy reagujeme a prispôsobujeme postupy našej šľachtiteľskej práce a výskumu v oblasti ochrany rastlín s cieľom priniesť rentabilné hybridy a riešenia, ktoré prinesú pre pestovateľov očakávaný efekt v podobe maximálnej úrody a zisku.

Autor: Ing. Ján Hanuska

The browser compatibility override message