Prospekt Acceleron Elite

Spoľahlivá kontrola všetkých hospodársky významných patogénov napádajúcich vzchádzajúce rastliny. Systémová účinnosť proti skočkám a kvetárke na úrovni CNI moridiel.

Celý prospekt si môžete stiahnuť tu.

The browser compatibility override message