Prospekt Input

Širokospektrálny fungicíd pre ošetrenie obilnín.

Prínos pre pestovateľov obilnín:

  • dlhodobá ochrana stebiel a listov
  • flexibilné dávkovanie a aplikačný termín
  • široké spektrum účinku vrátane stablolamu a listových škvrnitostí
  • výborná kuratívna účinnosť proti múčnatke trávovej
  • optimálne riešenie pre ošetrenia na začiatku steblovania
The browser compatibility override message