Postrekový herbicíd

Roundup Biaktiv

Neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Kľúčové ukazovatele

 • Ničenie trvácich a jednoročných burín

Registrované plodiny

 • orná pôda
 • strnisko
 • obilniny
 • hrach
 • peluška
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • sója
 • ľan
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • zemiak
 • kukurica
 • jahoda
 • tabak
 • jadroviny
 • kôstkoviny
 • vinič
 • lúky a pasienky
 • železnice
 • lesné kultúry
 • lesné škôlky
 • borovica
 • jedľa
 • smrek
 • vodné toky a nádrže
 • zavlažovacie a odvodňovacie kanále

Číslo autorizácie

 • 97-11-0357

Účinná látka

 • Glyphosate 360 g/l

Balenie

20 l

The browser compatibility override message