Postrekový herbicíd

Roundup® Biaktiv

Neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Kľúčové výhody

  • Ničenie trvácich a jednoročných burín

Registračné čísla

  • 97-11-0357

Aktívne zložky

  • Glyphosate

Balíčky

20 l

The browser compatibility override message