Nové zloženie úspešného insekticídneho systému D-ACT

Zvýšená intenzita a skrátený interval striedania osiatych plôch ozimnej repky vytvára vhodné podmienky pre zvýšený výskyt škodcov tejto plodiny. Ako náhrada za zrušené registrácie dvojzložkových insekticídov proti významným škodcom repky bol vytvorený insekticídny systém D-ACT. Tvorí ho mechanizmus dvoch odlišne pôsobiacich účinných látok, ktorý garantuje razantnosť a mimoriadnu spoľahlivosť účinku. Veľmi efektívne kombinuje rýchle kontaktné pôsobenie s dlhodobou plne systémovou účinnosťou.

Základ D-ACT systému a zmena v zložení

D-ACT tvoria dva samostatné prípravky a v názve ich zastupujú začiatočné písmená „D“ ako deltametrin s (direktívnym) priamym účinkom proti významným žravým škodcom a „ACT“ ako acetamiprid s dlhodobým (aktívnym) systémovým pôsobením. D-ACT insekticídny systém obsahoval jednotlivé prípravky Decis® EW 50 a Kestrel® a práve v nastávajúcej sezóne nastal čas na vylepšenie tohto systému. Osvedčený Decis® EW 50 od tohto roku nahradí nová koncentrovanejšia formulácia Decis® Forte.

Kontaktná zložka

Decis® Forte v uvedenom insekticídnom systéme poskytuje rýchly kontaktný účinok ako dotykový a požerový jed. Prípravok tvorí svetlostabilný syntetický pyretroid s registráciou v mnohých plodinách ako repka, obilniny, cukrová repa, strukoviny alebo zelenina. Prípravok Decis® Forte je v tekutej formulácii emulzného koncentrátu (EC) pričom ho možno aplikovať maximálne až 3x za vegetáciu repky a obilnín.

Systémová látka

Kestrel® je vysoko efektívny širokospektrálny insekticíd registrovaný v širokej škále plodín proti cicavým a žravým škodcom. Kestrel® je kvapalný koncentrát pre riedenie vodou (SL) obsahuje 200 g/l účinnej látky acetamiprid, patrí do skupiny chloronicotinylov a pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vizuálne je to číra, žltooranžová kvapalina s charakteristickým zápachom. Acetamiprid má po absorpcii rastlinou translaminárny a systémovo akropetálny pohyb. Mechanizmus účinku je založený v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu aktiváciou nikotínového acetylcholín receptoru. Aplikácia prípravku Kestrel® je povolená maximálne 2x za vegetáciu repky a zemiakov a jeden krát za vegetáciu kukurice. V repke je možné požiť dávkovanie v rozsahu 0,15 l/ha až 0,3 l/ha proti krytonosom. Pri prípravku Kestrel® dôjde taktiež k zámene, ale len obchodného mena po spotrebovaní skladových zásob Kestrel®. Nový insekticíd s názvom Roslix® bude mať identické zloženie a registrované použitie ako má Kestrel®. Administratívna zmena názvu prichádza z dôvodu obmedzených práv na používanie predošlého obchodného názvu.

Insekticídny systém
Základom úspešnej ochrany je presný monitoring škodcov

Odporúčanie pre repku

Insekticídny systém D-ACT na základe registrácii oboch prípravkov je možné použiť 2x za vegetáciu. Na pozemkoch kde sa vyžaduje dlhšia insekticídna clona proti škodcom, odporúčame prvé ošetrenie vykonať skoro na jar s insekticídom Decis® Forte v dávke 0,0625 l/ha už počas krátkej periódy teplého počasia na začiatku náletu stonkových krytonosov do porastu. Ošetrenie týmto kontaktným prípravkom zabezpečí elimináciu prvého náletu škodcov. Následne pri očakávanom dlhšie trvajúcom teplom počasí vhodnom pre masívnejší nálet škodcov do porastu odporúčame aplikovať D-ACT pozostávajúci z Decis® Forte v dávke 0,0625 l/ha a Kestrel® alebo Roslix® v dávke 0,15 l/ha. Kombinácia kontaktného a najmä systémového účinku zabezpečí dlhšiu insekticídnu clonu v poraste. Ochranu proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému odporúčame vykonať s prípravkom Kestrel® alebo Roslix® v dávke 0,2 l/ha podľa monitoringu výskytu škodcov v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania.

Na plochách kde sa nevyskytujú alebo sa neočakávajú ekonomické škody, ktoré spôsobujú šešuľoví škodcovia (byľomor kelový a krytonos šešuľový) odporúčame sled dvoch ošetrení systému D-ACT. Prvé ošetrenie s D-ACT odporúčame po úživnom žere počas párenia imág krytonosa štvorzubého a repkového v poraste repky, keď denné teploty počas viacerých dní za sebou vystupujú nad 10°C. Po oslabení systémového účinku prvého ošetrenia odporúčame v odstupe minimálne 14 dní aplikáciu proti blyskáčikovi repkovému a krytonosom zopakovať v období pred kvitnutím repky. Odporúčaná dávka Decis® Forte je 0,075 l/ha a Kestrel® alebo Roslix® v dávke 0,15 l/ha.

Aplikácia prípravkov

Aplikáciu Kestrel® alebo Roslix® proti šešuľovým škodcom neaplikujte v letovom čase včiel, ale ošetrujte vo večerných hodinách. Zabezpečte, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Výhodou systému D-ACT je tekutá formulácia oboch prípravkov pri miešaní zmesí do postrekovača. Striedanie účinných látok alebo ich používanie v kombinácii prispieva k zníženiu rizika tvorby rezistentných populácii škodcov. Komplexný systém je riešením ochrany proti najvýznamnejším žravým a cicavým škodcom repky. Široký rozsah registrácie umožňuje flexibilitu v použití. Pre optimalizáciu nákladov využite nákup prípravkov v cenovo zvýhodnenom sete. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

The browser compatibility override message