Čo robíme

Vášeň pre inovácie, sila pre zmenu.

Poľnohospodárstvo a verejné zdravie sa dnes prelínajú viac ako kedykoľvek predtým a spoločnosť Bayer CropScience je v ich prvej línii. Svet rastie a my sa snažíme prinášať inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú maximalizovať výnosy fariem, zabezpečovať úrodu pred ničivými chorobami a škodcami a udržiavať naše životné priestory a prostredie zdravé a krásne. Od vysoko výkonných semien a ich vlastností (genotyp) až po inovatívne biologické a chemické výrobky na ochranu plodín a životného prostredia – Sloganom spoločnosti Bayer CropScience je „Veda pre lepší život“. 

Vedieme revolúciu

Zatiaľ čo zelená revolúcia v polovici dvadsiateho storočia bola úspešná, dnes náš svet čelí naliehavým výzvam, ktoré si vyžadujú prekročiť hranicu súčasných nástrojov, talentov a technológií… a vyvinúť nové.  Extrémne počasie, výkyvy trhu a politická nestálosť sa stali novou normou. Narastajúca populácia si vyžaduje čoraz viac potravín, oblečenia, palív a starostlivosti o zdravie. Svet dnes zápasí s obmedzeným množstvom vyčerpateľných zdrojov a preto je potrebné ich chrániť pre budúce generácie. 

Je čas na novú revolúciu v poľnohospodárstve, revolúciu zameranú na zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti, zlepšenie výživy a verejného zdravia prostredníctvom inovácií, ktoré sú udržateľné v každom zmysle slova. 

Spoločnosť Bayer je pripravená pomôcť viesť túto revolúciu ako globálny podnik pôsobiaci v zdravotníctve a poľnohospodárstve. Sme jedným z popredných svetových inovátorov v oblasti semien, ochrany plodín a kontroly nepoľnohospodárskych škodcov.

Inovácie sú kľúčom k zdravšiemu životu

Základom našej obchodnej činnosti je organizácia pre svetový vedecký objav, výskum a vývoj so silným mandátom: Vyvíjať nové integrované riešenia, ktoré pomáhajú poľnohospodárom a komunitám uživiť a chrániť našu planétu. Investície do inovácií sú jedným z najlepších spôsobov ako napredovať v udržateľných riešeniach. Vďaka tomu, že máme jeden z najväčších rozpočtov určených na výskum v tomto odbore, sa naše schopnosti a možnosti rozširujú každým dňom. 

Maximalizácia výnosov a zabezpečenie úrody

Od dôveryhodných vysoko výnosných značiek semien a nadštandardných vlastností, ktoré ich chránia pred burinou, škodcami a stresom z prostredia, až po inovatívne pestovanie semien a tradičné a biologické výrobky a služby na ochranu plodín, ktoré pomáhajú zaistiť zdravé a produktívne plodiny. Cieľom rozsiahlych poľnohospodárskych riešení spoločnosti Bayer je maximalizovať výnosy na farme a zabezpečiť úrodu.  

Starajme sa o zdravie a krásu našej planéty a životných priestorov

Okrem produktov pre farmu ponúka spoločnosť Bayer riešenia na reguláciu škodcov a burín. Ponúka tiež riešenia na zlepšenie kvality života a životného prostredia v našich komunitách. Vďaka ponuke zameranej na profesionálnych používateľov a amatérskych záhradníkov pomáhajú naše produkty a služby udržiavať náš životný priestor zdravý a náš svet svieži a krásny.

V spoločnosti Bayer sa zameriavame na stanovenie štandardu nielen prostredníctvom inovácií, ale aj prostredníctvom udržateľného poľnohospodárstva, starostlivosti o životné prostredie a kladných rozdielov v komunitách, kde žijeme, pracujeme a hráme sa. 

The browser compatibility override message