Produkty

Roundup

Roundup® Klasik PRO

Roundup® je legenda medzi glyfosátovými herbicídmi. Je to jediný herbicíd, ktorý zmenil smer a technológie hospodárenia v poľnohospodárstve. Je preverený viac ako 40 rokmi používania. Osvedčený Roundup® sa stále technologicky inovuje, aby spĺňal nové požiadavky pri práci a aplikácii, s prijateľným rizikom pre životné prostredie.

Roundup® Flex

Legendárnym úspechom sa značka Roundup® uviedla na trh už v 70. rokoch minulého storočia. Vtedy sa začal písať jej jedinečný príbeh, na ktorý nadväzuje i najnovšia generácia výrobkov Roundup®Flex. Vtedy sme sa rozhodli držať krok s čím ďalej tým náročnejšími potrebami moderného poľnohospodárstva, a to sa nám darí i dnes. Roundup® stále dobýva svet.

Roundup® Biaktiv

Najúčinnejšia látka glyfosát pôsobí výhradne na enzymatický systém rastlín, nie na zvieratá a človeka. Navyše dochádza k relatívne rychlému rozkladu prípravku v styku s pôdou, a tak herbicíd nepôsobí cez korene rastlín alebo na semená v pôde. Pri kontakte s pôdou ihneď stráca účinnosť, preto môžete po aplikácii takmer hneď siať, herbicíd nepôsobí na semená.

The browser compatibility override message