O nás

Bayer: Veda pre lepší život

Bayer je spoločnosť zameraná na inovácie s dlhoročnou tradíciou v oblasti výskumu a vývoja. Využívame naše odborné znalosti na riešenie globálnych výziev s cieľom zlepšovať životy ľudí po celom svete. Poslanie našej skupiny Bayer „Bayer: Veda pre lepší život“ je základom toho, čo sa v poľnohospodárskom sektore snažíme dosiahnuť. Náš prínos pre spoločnosť spočíva v pomoci pri zabezpečovaní dostatočných zásob vysoko kvalitných potravín, krmív, vlákniny a surovín.

Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti vo svete

Príležitosti a výzvy, ktorým čelí globálna poľnohospodárska komunita, sú zložité a znepokojivé. Rastúca svetová populácia, zmena stravovacích návykov a nestabilné počasie – aby sme spomenuli aspoň niektoré – v súčasnosti ovplyvňujú poľnohospodársku výrobu a bude to tak aj v budúcnosti. Ako môžeme zvýšiť produktivitu a dosiahnuť potravinovú bezpečnosť pre takmer 10 miliárd ľudí do roku 2050? Ako môžeme pomôcť rastlinám prosperovať v meniacich sa klimatických podmienkach? Ako môžeme čo najlepšie podporiť pestovateľov, od samozásobiteľských farmárov po veľké poľnohospodárske prevádzky? A ako môžeme ubezpečiť spotrebiteľov, že sa k nim dostanú iba kvalitné a bezpečné potraviny?

Spoločnosť Bayer sa zaväzuje pomáhať pri riešení týchto výziev pomocou svojich odborných znalostí v oblasti vysoko hodnotných semien, inovatívnych riešení pre chemickú a biologickú ochranu plodín a služieb pre moderné a udržateľné poľnohospodárstvo. Naša každodenná práca – v laboratóriu aj na poli – sa zameriava na to, ako by sme mohli pomôcť poľnohospodárom na celom svete prekonať ich výzvy. S „hlavou vedca“ a „srdcom farmára“ prinášame inovatívne a inšpiratívne riešenia priamo k našim zákazníkom spolu so spoľahlivými službami a poradenstvom. A tak podporujeme výrobu potravín tam, kde začína: na poli.

Zároveň sme zapálení pre budúcnosť poľnohospodárstva a chceme k nej významne prispieť. Pokrok v globálnej potravinovej bezpečnosti chceme dosiahnuť podporou udržateľnej produktivity. Za týmto účelom sme vyvinuli holistický päťbodový plán novej revolúcie v poľnohospodárstve.

Popredné inovácie

Riešenie niektorých hlavných výziev moderného poľnohospodárstva si vyžaduje nové odpovede. Vyššia odolnosť rastlín voči stresu v súvislosti so zvyšujúcou sa nestálosťou počasia bude rovnako dôležitá ako vývoj inovatívnych riešení na reguláciu škodcov, chorôb rastlín a burín. Z toho dôvodu investujeme asi 10 percent našich ročných tržieb do výskumu a vývoja, v roku 2012 to bolo približne 850 miliónov eur. Ako líder v oblasti inovácií v našom priemysle si dávame za cieľ prinášať prvotriedne a najlepšie riešenia v oblasti semien aj v oblasti chemickej a biologickej ochrany plodín. Spolupracujeme s externými partnermi, čím vytvárame prostredie pre spoluprácu rôznych disciplín, kultúr a trhov. Uvedomujeme si dôležitosť miestnych znalostí a snažíme sa ich kombinovať s našou globálnou expertízou.

Silné partnerstvá

Ako popredný poskytovateľ poľnohospodárskych vstupov si vážime, že máme jedinečné výhodné postavenie v centre výroby potravín. Využívajúc naše odborné znalosti vo Food Chain Partnerships naprieč celým hodnotovým reťazcom, podporujeme zlepšenú kvalitu a bezpečnosť potravín vo viac ako 30 krajinách. Naším cieľom je vyvíjať produkty, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov a veľkých pestovateľov, ale zároveň pomôžu zlepšiť živobytie drobných poľnohospodárov a ich komunít. Okrem toho sa angažujeme v medzinárodných projektoch viacerých zainteresovaných strán, kde spolupracujeme s partnermi z priemyslu, vládami a mimovládnymi aktérmi s cieľom pomôcť pri zlepšovaní svetovej potravinovej bezpečnosti.

The browser compatibility override message