O Dekalb

Seed Your Sucess

VYPESTUJ SI ÚSPECH

Poľnohospodárstvo je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najinovatívnejších profesií na svete. Spája technické skúsenosti týkajúce sa strojov, sadenia, pestovania a zberu úrody s odhodlaním chrániť prírodné zdroje pre budúce generácie. Vyžaduje si to skutočný cit pre rovnováhu. Túto výzvu uznávame a dennodenne prejavujeme farmárom náš rešpekt. Radi spolupracujeme s Vami a Vašimi pracovitými kolegami. Chceme byť Vaším partnerom na dlhé roky, a preto nás motivuje hľadať riešenia, ktoré pomôžu zdolať Vaše prekážky. Pripravujeme pôdu na podporu Vášho úspechu dnes aj v budúcnosti. Úspech môžeme dosiahnuť len vtedy, keď sa to podarí aj Vám.

PARTNERSTVO

Práca s Vami a načúvanie Vašim potrebám nám pomáha vyvíjať riešenia pre Váš úspech. Len vďaka tomu, že Vás vidíme pracovať na farme a na poli, dokážeme porozumieť Vašim potrebám a poskytnúť Vám pomoc dnes aj v budúcnosti. Usilovne sa snažíme ponúknuť tie najlepšie riešenia, aké máme. Tento vzťah sa začína rozhovorom práve s Vami. Dajte nám vždy vedieť svoje potreby a nápady!

INOVÁCIE

Poskytovať inovatívne technológie pre Váš úspech, do ktorých na jednej strane investujeme obrovské finančné zdroje a na druhej strane tiež čas, široké a špecifické skúsenosti našich zamestnancov, ktorí sú na 100 % odhodlaní pomôcť zlepšiť Váš úspech. Našim cieľom je vidieť Vás ako najlepšieho, najinovatívnejšieho a najúspešnejšieho farmára, akým môžete byť.

VÝKONNOSŤ

Chceme byť spoľahlivým partnerom pre Vás a Vaša vernosť je najlepším výsledkom, ktorý môžeme dosiahnuť. Znamená to Vašu spokojnosť s kvalitou semien, ich klíčivosťou a našimi službami. Naším cieľom je poskytovať kombináciu vysokokvalitných semien a poľnohospodárskych poznatkov a tiež služieb, ktoré neustále očakávate. Podporme lepšie výsledky!

The browser compatibility override message