Bezpečné používanie prípravkov

easyFlow plniaci a výplachový systém

easyFlow je prvý uzavretý a tým plniaci systém bez odkvapkávavania na kvapalné prípravky na ochranu rastlín z kanistrov s tesniacou fóliou alebo aj bez tejto fólie, s možnosťou čiastočného alebo úplného vypustenia kanistrov a perfektným vypláchnutím. Cieľom easyFlow je splnenie všetkých požiadaviek na ochranu obsluhy postrekovača a ochranu životného prostredia.

Výhody

 • Bez rizika poliatia a nadýchania, chráni aj okolité životné prostredie
 • Je možné vypustiť len časť kanistra - v tom prípade je kanister opäť vzduchotesne uzavretý
 • Plynulo meniteľná rýchlosť vypúšťania kanistra pre presné dávkovanie
 • Rýchle, intenzívne vypláchnutie prázdnych kanistrov od prípravku na ochranu rastlín
 • Odpadá výplach odmerných a prípravných nádob
 • Možnosť montáže na hlavnú nádrž alebo na ekomixér, taktiež ako dodatočná výbava na staršie postrekovače

Komponenty

 • easyFlow adaptér na postrekovač na montáž na nádrž, tesnenie, vŕtacia šablóna
 • easyFlow adaptér na kanister vhodný pre kanistre do objemu 10 litrov so závitom 63 mm
 • Vo vnútri adaptéra na kanister je integrovaná oplachovacia dýza
 • Tesniaca fólia je adaptérom automaticky prerezaná, ale pritom drží pevne na kanistre
 • easyFlow klinové podložky na vyrovnanie nerovností povrchu nádrže
 • easyFlow štartovací balíček obsahuje jeden adaptér na nádrž

easyFlow M bezpečne odmerať a dávkovať

Výhody
easyFlow M má výhody systému easyFlow

 • oddelená montáž nezávislá na hlavnej nádrži, preto aj u väčších nádrží je priaznivá výška nad zemou
 • pripojenie k nasávaniu, ekomixéru alebo k bezodkvapkávacej rýchlospojke
 • presné meranie a dávkovanie aj malých množstiev prípravkov
 • meranie a dávkovanie aj z kanistrov, ktoré nemajú vlastný stavoznak
 • oplach celého systému aj pri čiastočnom vyliati kanistra
 • súčasný automatický oplach odmernej nádoby
 • ideálny pre dodatočnú montáž na staršie postrekovače
 • jednoduchá a pomerne rýchla montáž, priehľadná odmerná nádoba, jednoducho vymeniteľná, cenovo dost

easyFlow QF úplne automatická bezpečnosť

Výhody
easyFlow QF má výhody systému easyFlow

 • jeden systém pre všetky nádoby
 • mobilné alebo stacionárne napájanie 12 V
 • samostatná montáž ako u easyFlow M
 • predvoľba požadovaného množstva
 • automatické dávkovani
 • presné meranie a dávkovanie taktiež objemov menších ako 1 liter
 • oplach celého systému aj pri čiastočnom vyliati kanistra
 • dlhodobo preverený odmerný systém
 • bezproblémová dodatočná montáž na použité postrekovače
 • malá náročnosť na montáž na akékoľvek typy
 • výrazná úspora času
 • ručné odmerné nádoby nie sú potrebné
 • obmedzenie chýb pri výpočte dávkyupná
The browser compatibility override message