Naše hodnoty

Cieľ nášho úsilia.

V spoločnosti Bayer si berieme naše hodnoty k srdcu a žijeme podľa nich každý deň. Od úcty k ľuďom a prírode; integrity, otvorenosti a čestnosti; a udržateľnosti našich činností; k vášni pre naše zainteresované strany a k vôle uspieť sú tieto základné princípy sprievodcom pri všetkých našich krokoch a rozhodnutiach.

Spoločnosť Bayer intenzívne pracuje na tom, aby prinášala výsledky zákazníkom, partnerom a komunitám. Veríme, že je našou zodpovednosťou zachovať sa správne voči životnému prostrediu, našej krajine a ľuďom, ktorí v nej žijú. Aplikovaním postupov vhodných pre životné prostredie, starostlivosťou o naše komunity, investovaním do vzdelávania a poskytovaním spoľahlivých a kvalitných produktov a služieb pre spoločnosť preukazujeme svoje hodnoty vo všetkom, čo robíme, pričom zachovávame kultúru čestnosti.

Naši zamestnanci sa zaviazali k filozofii s názvom ŽIVOT – vedenie, integrita, flexibilita a efektivita – a každý deň pracujeme na tom, aby sme plnili poslanie spoločnosti Bayer: Veda pre lepší život.

The browser compatibility override message