Fungicídy

Horizon 250 EW

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie na ochranu repky olejnej proti hubovým chorobám, kôstkovín proti monilióze a viniča proti múčnatke.

Optimized Formulation

Vodná emulzia

Registrované plodiny

  • Repka
  • Vinič
  • Zelenina
  • Jadroviny, kôstkoviny

Účinné látky

  • tebuconazole 250 g/l

Balenie

PE kanister 5 l

The browser compatibility override message