Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) prevádzkuje spoločnosť Bayer, spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži (bayer.sk).

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate (čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité informácie. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú, na krátky čas ukladajú a používajú tieto informácie:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu/stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto informácie ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup (čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

Prihlasovacie služby tretích strán/jednotné prihlásenie

Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) vám poskytujeme možnosť zaregistrovať sa do našich služieb pomocou týchto poskytovateľov prihlasovacích služieb tretej strany: BayExpertClub, BayProfit, Facebook (ďalej len „Prihlásenie – Poskytovateľ služieb“). Aby ste mohli používať túto prihlasovaciu službu, požiadajú vás, aby ste sa prostredníctvom príslušných prihlasovacích údajov prihlásili do služby poskytovateľa prihlasovacích služieb. Váš profil sa následne prepojí s našou službou a poskytovateľ prihlasovacej služby dostane informáciu, že používate našu službu a my automaticky dostaneme tieto informácie:

 • verejný profil
 • kontaktné údaje (napr. poštová/e-mailová adresa alebo telefónne číslo)
 • profilový obrázok

Tieto informácie použijeme iba na účely registrácie a na to, aby sme vás identifikovali, keď sa budete prihlasovať. Ak poskytovateľ prihlasovacích služieb prenesie viac vašich informácií, ako potrebujeme na účely overenia prihlásenia, tieto informácie okamžite vymažeme. Ďalšie informácie o tom, ako funguje služba poskytovateľa prihlasovacích služieb a ako poskytovateľ prihlasovacích služieb spracúva vaše osobné údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa prihlasovacích služieb.

Ak vymažete svoje používateľské konto, vymažeme aj vaše osobné údaje.

Nastavenie súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) nevyhnutné súbory cookies, ktoré sú potrebné na prehliadanie webového sídla a používanie jeho funkcií, a (2) voliteľné súbory cookies (napr. analytické súbory cookies, cielené súbory cookies, funkčné súbory cookies), ktoré sa používajú napr. na analyzovanie webového sídla, prispôsobenie webového sídla a marketingové účely. Nasledujúce tlačidlo vás prepojí do Centra preferencií ochrany osobných údajov a poskytuje podrobný popis používaných voliteľných súborov cookies:

Na základe vášho súhlasu

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Pri prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, v ktorom vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete, samozrejme, používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej možnosti uvedenej v Centre preferencií ochrany osobných údajov.

Analýza webových sídiel a cielená online reklama

 
Analýza webových sídiel pomocou služieb spoločnosti Google

Na našom webovom sídle používame službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde sa uložia a analyzujú. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 bitov (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z vašej IP adresy po každom prenose údajov do spoločnosti Google.

Okrem toho, uzavretím príslušných zmlúv so spoločnosťou Google zabezpečujeme zachovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštalovaním doplnku prehliadača Google, alebo spravovaním vašich súhlasov v Centre preferencií osobných údajov, pričom v tomto prípade sa uloží súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky služby Google Analytics, Pravidlá ochrany osobných údajov a ochrany údajov služby Google Analytics a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Analýza webových sídiel pomocou služby Adobe Analytics

Ak nám dáte svoj súhlas, na webovej lokalite budeme používať službu webovej analýzy Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika (ďalej len „Adobe“) na vyhodnotenie používania nášho webového sídla, zostavovanie správ o aktivitách na webovom sídle a na získanie ďalších služieb od spoločnosti Adobe v súvislosti s používaním webového sídla a internetu. Na tento účel používame súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Adobe týkajúce sa používania nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ prehliadača, jazykové nastavenia, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Adobe v Írsku, kde sa uložia a analyzujú. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP ponúkanú spoločnosťou Adobe, ktorá pred vykonaním približnej geolokácie nahradí posledný oktet vašej IP adresy nulami a následne vašu IP adresu nahradíme generickou IP adresou a súbor údajov uložíme. Nemôžeme zabrániť, aby k vašim údajom pristupovala spoločnosť Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 so sídlom v USA (ďalej len „Adobe Inc“). Mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) môže byť úroveň ochrany údajov nižšia ako v európskych krajinách, pozri informácie „Spracúvanie údajov mimo EÚ/EHP“ nižšie. Viac informácií nájdete na: Adobe Privacy Center.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou poskytnutého doplnku prehliadača https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html, alebo spravovaním vašich súhlasov v Centre preferencií osobných údajov, pričom v tomto prípade sa uloží súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Cielená reklama na základe správania so službou Facebook

Táto webová lokalita využíva cielenú online reklamnú službu spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (prostredníctvom subdodávateľa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) (ďalej len „Facebook“).

Spoločnosť Facebook analyzuje spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromaždené spoločnosťou Facebook týkajúce sa používania našej webovej stránky budú prenesené na server spoločnosti Facebooku v USA, kde sa uložia a analyzujú. Tieto informácie zahŕňajú odkazujúcu adresu URL, typ prehliadača, jazykové nastavenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a ďalšie informácie v závislosti od zavedených pixelových udalostí (napr. „nákup“: spracuje typ, ID a číslo vybranej položky ako informácie o platbe a menu; „vyhľadávanie“: spracuje reťazec vyhľadávania, keď hľadáte produkt na našom webovom sídle; „zobraziť obsah“: spracuje ID obsahu, názov, typ, menu a hodnotu). My a náš partner, spoločnosť Facebook, tieto informácie použijeme na to, aby sme zobrazované reklamy dokázali lepšie prispôsobiť vašim záujmom, aby sme obmedzili počet zobrazení tej istej reklamy, na vyhodnotenie efektivity reklamných kampaní a lepšie pochopenie správania návštevníkov po zhliadnutí určitej reklamy. Ak navštívite časovú os na Facebooku alebo iné webové sídlo reklamnej siete spoločnosti Facebook (tzv. „Audience Network“), môžu sa vám na základe informácií zhromaždených na našom webovom sídle zobrazovať informačné kanály prispôsobené vašim záujmom.

Okrem toho, uzavretím príslušných zmlúv so spoločnosťou Facebook zabezpečujeme zachovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní spoločnosťou Facebook v USA.

Svoj súhlas s prenosom informácií do spoločnosti Facebook na účely cielenej online reklamy môžete kedykoľvek odvolať spravovaním svojho súhlasu v Centre preferencií ochrany osobných údajov, pričom v tomto prípade sa uloží súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Upozorňujeme, že tento postup zabráni prenosu informácií do spoločnosti Facebook iba dovtedy, kým súbor cookie s implicitným nesúhlasom nevymažete.

Spoločnosť Facebook je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďuje priamo z nášho webového sídla, na cielené online reklamné služby. Keďže nedokážeme ovplyvniť, ktoré údaje tretie strany zhromažďujú a spracúvajú, nedokážeme vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spracúva osobné údaje a ako dlho, nájdete v informáciách spoločnosti Facebook o ochrane údajov. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Facebook dostupné v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Externé služby alebo obsah na našom webovom sídle

Na našom webovom sídle používame služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán, alebo ak dochádza k zobrazovaniu obsahu tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať vaše osobné údaje pre svoje vlastné doplnkové účely. Služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú osobné údaje pre svoje vlastné účely, sme podľa nášho najlepšieho vedomia nakonfigurovali tak, že akákoľvek komunikácia na iné účely, ako na účely prezentácie ich služieb alebo obsahu na našom webovom sídle, je blokovaná alebo k nej dochádza len vtedy, ak ste sa aktívne rozhodli príslušnú službu využiť. Keďže však nedokážeme ovplyvniť, ktoré osobné údaje tretie strany zhromažďujú a spracúvajú, nedokážeme vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania vašich osobných údajov.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takéhoto spracúvania osobných údajov nájdete v dokumentoch o ochrane údajov príslušných poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah sme použili, a ktorí zodpovedajú za ochranu vašich údajov v tomto kontexte:

Použitie kontaktných formulárov

Kontaktovať nás môžete priamo prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na našom webovom sídle. Predovšetkým nám môžete poskytnúť tieto informácie:

 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje (napr. poštová/e-mailová adresa alebo telefónne číslo)
 • správa

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov, spracúvame a používame výhradne na spracovanie konkrétnych žiadostí. Tieto informácie vymažeme hneď, ako už nie sú potrebné na spracovanie alebo sledovanie vašej žiadosti.

Prihláste sa na odber nášho informačného bulletinu

Na našom webovom sídle sa môžete prihlásiť k odberu nášho informačného bulletinu. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zaregistrujeme vami uvedenú e-mailovú adresu na odber informačného bulletinu.

Ak si želáte dostávať prispôsobený bulletin, môžete dobrovoľne poskytnúť aj nasledujúce doplňujúce informácie:

 • meno a priezvisko
 • mesto, krajina
 • predmety záujmu

Pri prihlasovaní na odber nášho bulletinu používame tzv. postup dvojitého súhlasu. Po prihlásení sa na odber bulletinu na našom webovom sídle vám zašleme správu na zadanú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie. Ak odber nepotvrdíte, automaticky bude zrušený. Aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu vašich osobných údajov, vaše prihlásenie na odber aj jeho potvrdenie evidujeme, pričom ukladáme IP adresu, ktorú ste použili pri prihlásení na odber, čas prihlásenia a potvrdenia, správy, ktoré sme vám odoslali v súvislosti s prihlásením sa na odber, a znenie textu uvádzaného pri prihlásení sa na odber aj jeho potvrdení.

S účinnosťou v budúcnosti môžete kedykoľvek odvolať súhlas s odberom informačného bulletinu, pričom v takom prípade vymažeme aj vaše osobné údaje spojené s odberom nášho bulletinu. Ak chcete odber bulletinu zrušiť, môžete použiť príslušné prepojenie, ktoré je súčasťou každého bulletinu, alebo kontaktovať nižšie uvedené osoby (v časti Kontakt).

Okrem toho sledujeme mieru otvárania bulletinu na štatistické účely. To znamená, že do bulletinov je vložený malý priehľadný sledovací obrázok. Keď použijete svoj prehliadač na otvorenie prijatého bulletinu, načíta sa tento obrázok, ktorý sa započíta ako otvorený e-mail a bude zaznamenaný v súhrnnej forme. Nebudeme spracúvať žiadne ďalšie údaje, ako napríklad IP adresu. Riešenie na sledovanie miery otvárania poskytuje spoločnosť Commerce Media s. r. o., Lovosická 711/30, 190 00 Praha 9, Česká republika. Funkciu sledovania bulletinu môžete zakázať vypnutím načítania obrázkov vo vašom e-mailovom klientovi alebo prehliadači.

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie na objednávku

Na spracúvanie vašich osobných údajov budeme do určitej miery využívať špecializovaných dodávateľov služieb, ktorí vaše údaje spracúvajú v našom mene (napr. pre IT podporu alebo cloudové služby).

Týchto poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne kontrolujeme. Na základe uzatvorených zmlúv o spracúvaní údajov budú spracúvať osobné údaje len podľa našich pokynov.

Pridružené spoločnosti

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami zo skupiny Bayer, ak je to potrebné na účely opísané vyššie. 

Úrady a štátne inštitúcie

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi a štátnymi inštitúciami, ak to zákon vyžaduje, alebo ak to je potrebné na účely opísané vyššie.

Externí právnici

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externým právnikom, s cieľom podložiť prijímanie právnych rozhodnutí a pri presadzovaní právnych nárokov alebo obrane voči nim.

Potenciálni kupci v kontexte fúzií a akvizícií

V prípade akvizície, fúzie alebo akéhokoľvek iného typu prevodu spoločnosti alebo majetku, ktorý zahŕňa zmenu vlastníctva alebo kontroly týkajúcej sa nás alebo našich služieb, sa o vaše osobné údaje môžeme podeliť s potenciálnym kupcom.

Informácie o vašich právach

Na základe platných zákonov o ochrane údajov sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú tieto práva:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 • právo nesúhlasiť so spracúvaním údajov na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracúvanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu údajov;
 • ak ste poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, adresujte nám svoju žiadosť prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

Osoba zodpovedná za ochranu údajov
Bayer, spol. s r. o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovensko

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

 

Vyhlásenie k dátumu: 28. februára 2023 

 

The browser compatibility override message