Oznámenie o ochrane osobných údajov

Túto webovú stránku (ďalej len "webová stránka") prevádzkuje spoločnosť Bayer AG (ďalej len "my" alebo "nás"). Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovateľa webovej stránky nájdete v  tiráži (bayer.sk).

Informácie o vybraných činnostiach spracovania iných údajov, ktoré nesúvisia s webovou stránkou, ktoré vykonávame my a všetky naše pridružené spoločnosti so sídlom v Nemecku (napr. ak nám poskytnete svoju vizitku alebo ak zhromažďujeme vaše údaje z verejne dostupných zdrojov), nájdete v informáciách o ochrane údajov pre konkrétne vybrané spracovateľské činnosti.

Ďalšie informácie o ochrane údajov sú k dispozícii aj pre konkrétne krajiny a/alebo regióny, v ktorých spoločnosť Bayer pôsobí. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov konkrétnej krajiny a/alebo regiónu nájdete v zozname miestnych vyhlásení o ochrane osobných údajov.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Nižšie by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, keď používate našu webovú stránku. Pokiaľ nie je v nasledujúcich častiach uvedené inak, právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov vyplýva zo skutočnosti, že takéto spracovanie je nevyhnutné na sprístupnenie funkcií webových stránok, ktoré ste požadovali (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)).

 

I. Používanie našej webovej stránky

 

1. Prístup na našu webovú stránku

Hneď ako vstúpite na našu webovú stránku, váš prehliadač odošle určité údaje na náš webový server. Deje sa tak z technických dôvodov a je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Aby sme vám uľahčili prístup na webovú stránku, zhromažďujú, ukladajú a používajú sa na krátku dobu nasledujúce údaje:

    • IP adresa

    • Dátum a čas prístupu

    • Rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT)

    • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)

    • Stav prístupu/stavový kód HTTP

    • Prenesený objem dát

    • Webová stránka, prostredníctvom ktorej ste pristupovali

    • Prehliadač, jazykové nastavenia, verzia operačného systému prehliadača a úroveň

 

Aby sme chránili naše oprávnené záujmy, uchovávame uvedené údaje na obmedzenú dobu, aby sme mohli začať sledovať osobné údaje v prípade skutočného neoprávneného prístupu alebo pokusu o neoprávnený prístup k našim serverom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Registrácia a prihlásenie

Aby ste mohli využívať určité služby našej webovej stránky/aplikácie, musíte si u nás najprv zaregistrovať účet, kde si budete môcť vybrať svoje osobné prihlasovacie údaje, ktoré použijete na prihlásenie do svojho osobného účtu. Na účely tejto registrácie a následného prihlásenia o vás zhromažďujeme nasledujúce údaje:

    • Meno a priezvisko

    • Pohlavie a titul

    • Kontaktné informácie (napr. e-mailová adresa alebo telefónne číslo)

    • Prihlasovacie meno a heslo

    • Protokolový súbor obsahujúci vaše prihlasovacie údaje vrátane časových pečiatok

 

Tieto osobné údaje spracovávame, aby sme vám poskytli prístup k službám našej webovej stránky. Ak deaktivujete svoj používateľský účet, vaše osobné údaje budú vymazané.

 

2. Nastavenia súborov cookie

 

a) Čo sú súbory cookie?

Táto webová stránka používa takzvané "cookies". Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá do pamäte vášho zariadenia. Ukladajú určité informácie (napr. preferovaný jazyk alebo nastavenia stránky), ktoré môže váš prehliadač (v závislosti od životnosti súboru cookie) znova odoslať pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky.

 

b) Aké cookies používame?

Existujú dve hlavné kategórie súborov cookie: (1) nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prehliadanie webovej stránky a na používanie jej funkcií, a (2) voliteľné súbory cookie (napr. analytické súbory cookie, súbory cookie na meranie účinnosti reklám, súbory cookie na reklamné účely a na remarketingové cielenie a funkčné súbory cookie), ktoré sa používajú napríklad na webovú analýzu, personalizáciu webových stránok a marketingové účely.

 

Nastavenie súborov cookie

c) Podlieha vašemu súhlasu

Voliteľné súbory cookie používame iba vtedy, ak sme dostali váš predchádzajúci súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Pri prvom prístupe na našu webovú stránku sa zobrazí banner so žiadosťou o udelenie súhlasu s nastavením voliteľných súborov cookie. Ak udelíte svoj súhlas, umiestnime do vášho počítača súbor cookie a banner sa už nebude zobrazovať, pokiaľ je súbor cookie aktívny. Kedy vyprší platnosť súboru cookie alebo ak súbor cookie aktívne vymažete. Sa banner pri vašej ďaľšej návšteve webovej stránky objaví znovu a bude požadovať vás súhlas.

d) Ako zabrániť nastaveniu súborov cookie

Samozrejme, našu webovú stránku môžete používať aj bez nastavovania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek nakonfigurovať alebo úplne deaktivovať vo svojom prehliadači. To však môže viesť k obmedzeniu funkcií alebo môže mať nepriaznivý vplyv na užívateľskú prívetivosť našej webovej stránky. Proti nastaveniu voliteľných súborov cookie môžete kedykoľvek namietať pomocou príslušnej možnosti námietky v Centre preferencií ochrany osobných údajov.

 

3. Analýza webových stránok a online behaviorálna reklama

Niektoré z analytických služieb, ktoré používame, sú uvedené nižšie. Ak chcete získať informácie o tom, ako tieto služby zhromažďujú a spracúvajú údaje, kliknite na sprievodné odkazy. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán ani za obsah uvedený v ich vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

Analýza stránok pomocou Adobe

Adobe (https://www.adobe.com/privacy.html)

Zúčastňujeme sa Adobe Marketing Cloud Device Co-op, aby sme lepšie pochopili, ako používate naše webové stránky a aplikácie na svojich zariadeniach, a aby sme vám mohli poskytovať prispôsobenú reklamu a marketing. Navštívte https://cross-device-privacy.adobe.com, kde sa dozviete viac o Adobe Marketing Cloud Device Co-op a spravujete svoje voľby týkajúce sa tohto prepojenia zariadení.

Analýza webových stránok pomocou služieb Google

Na našej webovej stránke používame služby webovej analýzy poskytované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ("Google").

Spoločnosť Google bude v našom zastúpení analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie podrobne popísané v Centre preferencií ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google v súvislosti s používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jazykové nastavenie, operačný systém, rozlíšenie obrazovky) budú prenesené na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky budú sprístupnené v anonymizovanej podobe. Vaše údaje o používaní nebudú počas tohto procesu spájané s vašou celou IP adresou. Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy, ktorú spoločnosť Google ponúka a ktorá po každom prenose dát do služby Google vymaže posledných 8 bitov (typ IPv4) alebo posledných 80 bitov (typ IPv6) vašej IP adresy. Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google tiež zaisťujeme náležitú úroveň ochrany osobných údajov s ohľadom na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických.

Svoj súhlas s používaním analýzy webu môžete kedykoľvek odvolať, a to buď stiahnutím alebo poskytnutého pluginu pre prehliadač Google alebo spravovaním svojho súhlasu v Centre preferencií ochrany osobných údajov; v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie pre odhlásenie (typu opt-out). Obe možnosti zabránia aplikácii webovej analýzy iba vtedy, ak používate prehliadač, na ktorom ste plugin nainštalovali, a neodstránili ste súbor cookie pre odhlásenie (typu opt-out).

 

Ďalšie informácie o Google Analytics sú k dispozícii v Podmienkach používania Google Analytics, Pokynoch na ochranu súkromia a údajov Google Analytics a Zásadách ochrany osobných údajov Google.

Google Analytics (www.google.com/policies/privacy/partners/)

Online behaviorálna reklama so službami Facebook

Online behaviorálna reklama so službami Facebook Tieto webové stránky používajú služby behaviorálnej reklamy spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (s využitím služieb spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, ako čiastkového spracovateľa) (ďalej len „spoločnosť Facebook“).

Spoločnosť Facebook bude analyzovať, akým spôsobom používate našu webovú stránku. Na tento účel používame súbory cookie podrobnejšie popísané v Centre preferencií ochrany osobných údajov. Informácie zhromažďované v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky spoločnosťou Facebook budú prenášané na server spoločnosti Facebook v USA, kde budú ukladané a analyzované. Tieto informácie zahŕňajú odkazujúce URL, typ vášho prehliadača, vaše jazykové nastavenia, váš operačný systém, rozlíšenie vašej obrazovky a ďalšie informácie v závislosti od implementovaných pixelov na udalosť (napr. „nákup“: spracováva tiež typ, ID a číslo vybranej položky, ako aj platobné údaje a menu, „hľadať": spracováva vyhľadávací reťazec pri hľadaní produktu na našich webových stránkach; „zobraziť obsah": spracováva ID obsahu, názov, typ, menu a hodnotu). My a náš partner, spoločnosť Facebook, použijeme tieto informácie k lepšiemu prispôsobeniu našich reklám podľa vašich potrieb a záujmov, k obmedzeniu počtu zobrazení rovnakej reklamy, k vyhodnoteniu účinnosti propagačných kampaní ak lepšiemu pochopeniu správania návštevníkov po tom, čo videli určitú reklamu. Ak navštívite svoj timeline na Facebooku alebo inú webovú stránku reklamnej siete spoločnosti Facebook (tzv. „Audience Network“), môžu vám byť na základe informácií zhromaždených na našich webových stránkach prezentované zdroje prispôsobené vašim záujmom.

Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Facebook Inc. taktiež zaisťujeme náležitú úroveň ochrany osobných údajov s ohľadom na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Facebook Inc. v Spojených štátoch amerických.

Svoj súhlas s prenosom informácií spoločnosti Facebook na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov v Centre preferencií ochrany osobných údajov; v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie pre odhlásenie (typu opt-out). Vezmite prosím na vedomie, že tak predídete akémukoľvek prenosu informácií na Facebook iba, kým súbor cookie pre odhlásenie (typu opt-out) neodstránite.

Spoločnosť Facebook je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré Facebook zhromažďuje priamo z našich webových stránok na účely online behaviorálnej reklamnej služby. Vzhľadom na to, že nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracovávanými tretími stranami, nie sme schopní vám poskytnúť záväznú informáciu ohľadom rozsahu a účelu spracovania vašich osobných údajov. Preštudujte si preto Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook, kde získate ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook vaše osobné údaje spracováva a ako dlho. V čase prípravy tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie o spoločnosti Facebook dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

Online behaviorálna reklama so službami Google

Online behaviorálna reklama so službami Google Táto webová stránka používa online služby behaviorálnej reklamy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „spoločnosť Google“).

Spoločnosť Google bude analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Na tento účel spoločnosť Google používa súbory cookie podrobnejšie popísané v Centre preferencií ochrany osobných údajov. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google v súvislosti s používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jazykové nastavenie, operačný systém, rozlíšenie obrazovky) budú prenesené na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, použijeme tieto informácie k lepšiemu prispôsobeniu našich reklám podľa vašich potrieb a záujmov, k obmedzeniu počtu zobrazení rovnakej reklamy, k vyhodnocovaniu účinnosti propagačných kampaní a k lepšiemu pochopeniu správania návštevníkov po tom, čo videli určitú reklamu. Ak navštívite inú webovú stránku takzvanej „Obsahové siete Google“, môžu sa vám na základe informácií zhromaždených na našich webových stránkach zobrazovať vyskakovacie okná prispôsobené vašim záujmom.

Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google tiež zaisťujeme náležitú úroveň ochrany osobných údajov s ohľadom na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Svoj súhlas s prenosom informácií spoločnosti Facebook na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov buď v Centre preferencií ochrany osobných údajov – v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie na odhlásenie (typu opt-out) – alebo stiahnutím a inštaláciou pluginu pre prehliadač Google poskytovaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu online služieb behaviorálnej reklamy iba vtedy, ak používate prehliadač, na ktorom ste plugin nainštalovali, a neodstránili ste súbor cookie pre vyradenie z analýzy.

Spoločnosť Google je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré Google zhromažďuje priamo z našich webových stránok na účely online behaviorálnej reklamnej služby. Vzhľadom na to, že nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracovávanými tretími stranami, nie sme schopní vám poskytnúť záväznú informáciu ohľadom rozsahu a účelu spracovania vašich osobných údajov. Preštudujte si preto Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google, kde získate ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google vaše osobné údaje spracováva a ako dlho. V čase prípravy tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie o spoločnosti Google dostupné v Pokynoch spoločnosti Google na ochranu osobných údajov v súvislosti s reklamou.

Online behaviorálna reklama so službami Trade Desk

Táto webová stránka používa The Trade Desk, tzv. službu cielenej reklamy poskytovanú naším partnerom, spoločnosťou The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (ďalej len „spoločnosť Trade Desk“).

Trade Desk sa používa na tzv. remarketing reklamy na základe vášho správania na našej webovej stránke. Svoj súhlas s týmto typom analýzy vášho používania tejto webovej stránky môžete kedykoľvek odvolať buď správou svojich súhlasov v Centre preferencií ochrany osobných údajov – v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie na odhlásenie (typu opt-out) – alebo návštevou http:// www.adsrvr.org/, kde môžete služby Trade Desk odhlásiť. Obe možnosti zabránia používaniu webovej analýzy iba vtedy, ak používate prehliadač, v ktorom ste nastavenie zvolili a neodstránili ste súbor cookie pre vyradenie z analýzy. Ďalšie informácie o službe Trade Desk nájdete na https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

Uzatvorením osobitných zmlúv so spoločnosťou Google tiež zaisťujeme náležitú úroveň ochrany osobných údajov s ohľadom na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Svoj súhlas s prenosom informácií spoločnosti Facebook na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov buď v Centre preferencií ochrany osobných údajov – v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie na odhlásenie (typu opt-out) – alebo stiahnutím a inštaláciou pluginu pre prehliadač Google poskytovaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu online služieb behaviorálnej reklamy iba vtedy, ak používate prehliadač, na ktorom ste plugin nainštalovali, a neodstránili ste súbor cookie pre vyradenie z analýzy.

Spoločnosť Google je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré Google zhromažďuje priamo z našich webových stránok na účely online behaviorálnej reklamnej služby. Vzhľadom na to, že nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi zhromažďovanými a spracovávanými tretími stranami, nie sme schopní vám poskytnúť záväznú informáciu ohľadom rozsahu a účelu spracovania vašich osobných údajov. Preštudujte si preto Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google, kde získate ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google vaše osobné údaje spracováva a ako dlho. V čase prípravy tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie o spoločnosti Google dostupné v Pokynoch spoločnosti Google na ochranu osobných údajov v súvislosti s reklamou.

Online behaviorálna reklama so službami LinkedIn

Informačný štítok LinkedIn (Insight Tag) umožňuje zhromažďovanie údajov o návštevách členov na našej webovej stránke, vr. URL, odporúčania, IP adresy, vlastností zariadenia, prehliadača (User Agent) a časovej pečiatky. Na účely pseudonymizácie sú IP adresy skrátené alebo (pri použití na oslovenie členov naprieč zariadeniami) zahasované a priame identifikátory členov sú do siedmich dní odstránené. Tieto zostávajúce pseudonymizované dáta sú potom do 180 dní odstránené.

 

LinkedIn nezdieľa osobné údaje s vlastníkom webu, poskytuje iba správy (ktoré vás neidentifikujú) o návštevách webovej stránky a účinnosti reklamy. Spoločnosť LinkedIn tiež poskytuje retargeting pre návštevníkov webu (až 90 dní po návšteve), čo umožňuje vlastníkovi webu zobrazovať personalizované reklamy na jeho webe pomocou týchto údajov, ale bez identifikácie člena. Údaje, ktoré vás neidentifikujú, tiež používame na zlepšenie relevantnosti reklám a oslovenia členov naprieč zariadeniami. Členovia LinkedIn môžu ovplyvniť používanie svojich osobných údajov na účely reklamy prostredníctvom nastavenia svojho účtu.

Reklamy a sledovanie konverzií (pixel) na sieti X (predtým Twitter)

Ďalej umiestňujeme reklamy na sociálnej sieti „X“ (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Írsko). S vaším súhlasom používame na našich webových stránkach „pixel správania užívateľa“ od spoločnosti Twitter Inc. Sledovanie konverzií na sieti X ukladá a spracováva informácie týkajúce sa vášho používateľského správania na našich webových stránkach a používa na to súbory cookie. Tie sa ukladajú miestne vo vašom zariadení.

Sledovanie konverzií na sieti X (predtým Twitter) používame na účely marketingu a optimalizácie, najmä na analýzu používania našich webových stránok a zlepšovanie jednotlivých funkcií a služieb a tiež celkového užívateľského prostredia. Pomocou štatistickej analýzy správania užívateľov chceme webové stránky zlepšiť a urobiť ich pre užívateľov zaujímavejšími. Máme oprávnený záujem na spracovaní vyššie uvedených údajov na tento účel s využitím služieb poskytovateľov tretích strán (právny základ článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f GDPR).

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť odstránením súborov cookie, ktoré sú už prítomné, a deaktiváciou funkcie ukladania súborov cookie v nastavení webového prehliadača.

Okrem toho môžete ukladaniu týchto informácií sietí X zamedziť, a to príslušnou zmenou nastavenia na nasledujúcej stránke, na ktorú sieť X odkazuje: https://twitter.com/personalization/

Upozorňujeme, že keď svoje súbory cookie vymažete, odstránia sa aj tieto nastavenia.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií a nastavení ochrany osobných údajov pre prispôsobené reklamy sú k dispozícii aj na adrese: https://support.twitter.com/articles/20171528#

Za spracovanie údajov v súvislosti s dodajom našich reklám na tejto sociálnej sieti je zodpovedná sieť X. Ďalšie informácie o spracovaní údajov poskytovateľom tretej strany (spoločnosť Twitter) sú k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: https://twitter.com/en/privacy.

4. Používanie kontaktných formulárov

Kontaktovať nás môžete priamo prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na našej webovej stránke. Predovšetkým nám môžete poskytnúť nasledujúce informácie:

    • Meno a priezvisko

    • Titul

    • Médium, oddelenie

    • City, Country

    • Jazyk

    • Predmet(y) záujmu

Na prihlásenie k odberu nášho newslettera používame tzv. postup dvojitého vyjadrenia súhlasu. Potom, čo sa prihlásite k odberu newslettera na našej webovej stránke, vám pošleme správu na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie. Pokiaľ svoje prihlásenie odberu nepotvrdíte, bude automaticky vymazané. Aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov, zaznamenáme vaše prihlásenie a potvrdenie s uložením IP adresy, ktorú ste použili počas prihlasovania, čas prihlásenia a potvrdenia, správy, ktoré sme vám odoslali ohľadom vášho prihlásenia a znenia vášho prihlásenia a potvrdenia.

Svoj súhlas so zasielaním nášho newslettera môžete kedykoľvek s budúcou platnosťou odvolať. V takom prípade tiež vymažeme vaše osobné údaje spojené so zasielaním nášho newslettera. Pre vyjadrenie svojho priania zrušiť odoberanie newslettera môžete použiť príslušný odkaz uvedený vo všetkých newsletteroch, alebo sa môžete obrátiť na nižšie uvedené kontakty.

 

6. Externé služby alebo obsah našej webovej stránky

Naša stránka obsahuje externé služby a/alebo obsah. Ak používate tieto externé služby alebo ak zobrazujete obsah tretích strán, dochádza z technických dôvodov k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom.

 

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracovávať vaše údaje na ďalšie vlastné účely. Podľa našich znalostí sme nakonfigurovali služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracovávajú osobné údaje na vlastné účely tak, že je akákoľvek komunikácia na iné účely než na prezentovanie ich služieb alebo obsahu na našej webovej stránke blokovaná alebo k takejto komunikácii dochádza, iba ak ste aktívne zvolili používanie príslušnej služby. Avšak, vzhľadom na to, že nemáme žiadnu kontrolu nad údajmi zhromažďovanými a spracovávanými tretími stranami, nie sme schopní vám poskytnúť záväznú informáciu ohľadom rozsahu a účelu spracovania vašich osobných údajov.

Pre ďalšie informácie ohľadom rozsahu a účelu takéhoto spracovania vašich osobných údajov si prosím prečítajte prehlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah uvádzame a ktorí sú zodpovední za ochranu vašich osobných údajov v tomto kontexte:

    • YouTube (videa)

    • EQS Group AG (grafy akcií)

    • Webové fonty poskytované spoločnosťou Monotype Imaging Holdings Inc.

    • Mapy Google

    • Portál pre akcionárov

    • Videá Vimeo

7. Registrácia pre uzavreté skupiny užívateľov

a) Obmedzený prístup pre osobitné skupiny užívateľov

Niektoré informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, ktoré sa týkajú liekov na predpis, budú sprístupnené iba osobám patriacim do okruhu lekárskych odborníkov. Aby sme si overili, že máte oprávnenie na prístup na webovú stránku, sme povinní vás požiadať o doloženie vašej lekárskej odbornosti. Po overení vášho práva na prístup vám vytvoríme užívateľský účet, v ktorom okrem informácií o vašej profesii povedieme aj tieto osobné údaje:

    • Meno a priezvisko

    • Užívateľské meno a heslo

    • E-mailová adresa

Tieto osobné údaje spracovávame preto, aby sme vám mohli poskytnúť prístup na našu webovú stránku. Ak svoj používateľský účet zrušíte, budú odstránené.

8. Informácie o vedľajších účinkoch a sťažnostiach na kvalitu

Táto webová stránka nie je určená ani vytvorená pre oznamovanie informácií týkajúcich sa vedľajších účinkov, nedostatku liečebných účinkov, chýb pri medikácii, produktov na šedom trhu / falšovaných liekov, nesprávneho použitia alebo použitia mimo schválenej indikácie, sťažností na kvalitu a/alebo iných problémov týkajúcich sa bezpečnosti alebo kvality produktov spoločnosti Bayer. Ak chcete nahlásiť nežiaduce účinky alebo podať sťažnosť na kvalitu, kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka (napr. lekára alebo lekárnika), miestny zdravotnícky orgán alebo použite našu webovú stránku na hlásenie nežiaducich vedľajších účinkov.

Ak nám však nahlásite nežiaduce vedľajšie účinky alebo iné problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov od spoločnosti Bayer, budeme z právneho hľadiska povinní zaoberať sa vaším oznámením a možno vás budeme musieť za účelom objasnenia kontaktovať. Možno budeme musieť vami oznámené problémy nahlásiť príslušným zdravotníckym orgánom. V tejto súvislosti budú vaše údaje odovzdávané v pseudonymizovanej podobe, tj nebudú odovzdávané žiadne informácie, podľa ktorých môžete byť priamo identifikovaní. Možno budeme musieť tiež zaslať tieto pseudonymizované oznámenia spoločnostiam z našej skupiny a spolupracujúcim partnerom, pokiaľ majú tiež povinnosť informovať svoje príslušné kompetentné zdravotnícke orgány.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a hlásení vedľajších účinkov nájdete v Vyhlásení spoločnosti Bayer ohľadom ochrany údajov týkajúcich sa dohľadu nad liekmi.

9. Využitie objednania publikácií

Na našej webovej stránke si môžete objednať mnoho našich publikácií alebo sa prihlásiť na ich odber. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu budeme zhromažďovať a používať vami uvedené adresné údaje, ktoré ste uviedli na zaslanie publikácie:

    • Priezvisko

    • Adresa (ulica, PSČ, mesto, štát/provincia, krajina)

    • E-mailová adresa

    • Telefónne číslo

 

Budeme radi, keď nám poskytnete nasledujúce voliteľné informácie:

    • Titul

    • Meno

    • Spoločnosť

    • Oddelenie

 

10. Užívateľské prieskumy

Účasť v užívateľských prieskumoch, ktoré sú čas od času vykonávané na našej webovej stránke, je dobrovoľná. Na vykonávanie užívateľských prieskumov používame funkčné súbory cookie. Technické informácie zaznamenané v užívateľskom prieskume sú rovnaké ako informácie zaznamenávané pri návšteve našej webovej stránky užívateľom (viď vyššie). Vaše odpovede odoslané v rámci užívateľského prieskumu nebudú spájané s vašimi osobnými údajmi, ako je IP adresa. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6(1)(f) GDPR), pretože také spracovanie údajov je nutné, aby sme vám poskytli prístup k prieskumu, pričom účasť je dobrovoľná. Vaše osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané iba po krátku dobu.

 

11. Funkcia vyhľadania vhodnej pracovnej pozície

Ak chcete využiť funkciu vyhľadania vhodnej pracovnej pozície, potrebujeme spolu s vašou žiadosťou aj ďalšie dokumenty, ako je váš životopis, certifikáty a/alebo motivačný list, ktoré môžete nahrať na webovú stránku. Automatizovaný algoritmus porovnáva vami poskytnuté dokumenty s aktuálnymi voľnými pozíciami v spoločnosti Bayer, aby vám mohol ponúknuť kariérne príležitosti zodpovedajúce vašim potrebám. Potom bude dokument automaticky zmazaný.

 

12. Určenie polohy

Na našej webovej stránke používame službu Geo-IP poskytovanú spoločnosťou Akamai Technologies Inc., ktorá určuje vašu polohu podľa IP adresy vášho zariadenia, ktoré používate pri návštevách našej webovej stránky. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu vám pri prezeraní ponuky polôh navrhneme webovú stránku skupiny Bayer pre príslušnú krajinu. Okrem toho môžete mať tiež možnosť použiť „Funkciu automatického prekladu“, ktorá vám umožní automaticky preložiť akúkoľvek stránku do akéhokoľvek jazyka. Služba preto zhromažďuje nasledujúce údaje:

    • Krajina

    • Oblasť

 

Svoj súhlas s týmto typom určovania vašej polohy pri vašich návštevách tejto webovej stránky môžete kedykoľvek odvolať správou svojich súhlasov v Centre preferencií ochrany osobných údajov; v takom prípade sa na vašom prístroji uloží súbor cookie pre odhlásenie (typu opt-out).

II. Prenos údajov pre poverené spracovanie

Na spracovanie vašich osobných údajov budeme do určitej miery využívať špecializovaných dodávateľov služieb. Uvedené dodávateľa služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe zmlúv o spracovaní údajov s príslušnými spracovateľmi údajov, budú títo spracovávať osobné údaje iba na základe našich pokynov a úplne v súlade s nimi.

III. Spracovanie osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše údaje budú čiastočne spracované aj v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európsky hospodársky priestor („EHP“), ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako európske krajiny. V takýchto prípadoch zaistíme dostatočnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, napr. uzavretím konkrétnych zmlúv s našimi zmluvnými partnermi (kópia je k dispozícii na vyžiadanie), alebo požiadame o váš výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

B. Informácie týkajúce sa vašich práv

Na základe platných zákonov o ochrane osobných údajov máte všeobecne k dispozícii nasledujúce práva:

• právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;

• právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzené spracovanie osobných údajov;

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodu nášho vlastného oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo profilovania, pokiaľ nemôžeme preukázať, že existujú presvedčivé legitímne dôvody prevažujúce nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo že také spracovanie prebieha na účely presadenia, uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov ,

• právo na prenositeľnosť osobných údajov,

• právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov,

• svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Ďalšie informácie nájdete vo vyššie uvedených kapitolách popisujúcich spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu.

Pokiaľ si prajete uplatniť svoje práva, adresujte prosím svoju žiadosť na kontakt uvedený nižšie.

 

Ak ste obyvateľom Kalifornie alebo Nevady v Spojených štátoch, môžu vám prináležať ďalšie práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v dodatku k vyhláseniu o ochrane osobných údajov pre USA.

C. Kontakt

Otázky ohľadom ochrany osobných údajov prosím zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktujte nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na nasledujúcej adrese:

 

Bayer, spol. s r.o.
Crop Science
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

 

Spoločnosť Bayer AG je určená ako zástupca pre naše mimoeurópske právne subjekty v Európskej únii v súlade s článkom 27 GDPR. Zástupca môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese

Dáta Privacy Representative

Bayer AG

51368 Leverkusen, Nemecko

E-mail: dp-representative@bayer.com

D. Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať. Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na našej webovej stránke. Preto Vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne navštevovali, aby ste boli informovaní o možných aktualizáciách.

E. Príloha

Prihliadnite tiež na konkrétne informácie o ochrane osobných údajov pre vašu krajinu, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

 

Vyhlásenie k dátumu: 22. marca 2024

 

The browser compatibility override message