Ochrana osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť Bayer, spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v našej tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ na zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že toto zaobchádzanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate (Článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup (Článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

2. Nastavenie súborov cookies

a) Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b) Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) absolútne nevyhnutné cookies, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné cookies (analytické cookies, cielené cookies a funkčné cookies), ktoré sa používajú napr. na účely analýzy webového sídla, jeho personalizáciu a na marketingové účely. Podrobný opis voliteľných cookies, ktoré používame, môžete nájsť tu.

c) V závislosti na vašom súhlase

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu (Článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Pri vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný banner, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

d) Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej tu.

3. Analýza webového sídla spoločnosťou Google

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies podrobnejšie opísané tu. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vašim používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z vašej IP adresy. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

 

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď stiahnutím a inštaláciou poskytnutého Google Browser Plugin, alebo úpravou vašich súhlasov tu, pričom v druhom prípade bude uložený zakazovací (opt-out) súbor cookie. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný plugin, resp. kým nezmažete zakazovací (opt-out) súbor cookie.

 

4. Online behaviorálna reklama pomocou Google

Na našom webovom sídle používame službu online behaviorálnej reklamy poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Spoločnosť Google bude analyzovať spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel spoločnosť Google používa, okrem iného, súbory cookies podrobnejšie opísané tu. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vašim používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, tieto informácie použijeme na to, aby sme zobrazované reklamy dokázali lepšie prispôsobiť vašim záujmom, aby sme obmedzili počet zobrazení tej istej reklamy, na vyhodnotenie efektivity reklamných kampaní a lepšie pochopenie správania návštevníkov po zhliadnutí určitej reklamy a pod. Ak navštívite iné webové sídlo siete „Google Display Network“ môžu sa Vám na základe informácií zhromaždených na našich webových stránkach zobrazovať kontextové okná prispôsobené vašim záujmom.

 

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje, že spoločnosť Google pri spracúvaní osobných údajov zachováva primeranú úroveň ochrany osobných údajov v USA.

Váš súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Google na účely online behaviorálnej reklamy môžete kedykoľvek odvolať zmenou súhlasu tu, pričom v tomto prípade bude uložený zakazovací (opt-out) súbor cookie, alebo stiahnutím a inštaláciou Google Browser Plugin ponúkaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu služieb online behaviorálnej reklamy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný plugin, resp. kým neodstránite zakazovací (opt-out) súbor cookie.

 

Spoločnosť Google zodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Google získava priamo z nášho webového sídla za účelom služieb online behaviorálnej reklamy. Keďže nad osobnými údajmi získanými a spracúvanými tretími stranami nemáme kontrolu, nie sme schopní vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať, aby ste navštívili stránky spoločnosti Google, na ktorých sú uvedené informácie o ochrane osobných údajov, kde získate bližšie informácie o tom, akým spôsobom a počas akej dlhej doby spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Google k dispozícii tu: Ochrana súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google pre reklamu.

5. Analýza webového sídla pomocou Adobe Analytics

Ak nám udelíte váš súhlas, využijeme  na našom webovom sídle služby analýzy webu spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika („Adobe“) aby sme vyhodnotili ako používate naše webové sídlo, aby sme zostavili reporty o aktivitách na našom webovom sídle a aby sme prijímali ďalšie služby od spoločnosti Adobe v súvislosti s používaním nášho webového sídla a internetu. Pre tieto účely používame súbory cookies, ktoré sú podrobnejšie opísané tu.

 

Informácie zhromažďované spoločnosťou Adobe v spojitosti s vašim používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Adobe v Írsku, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Adobe následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Adobe, ktorá pre uskutočnením približnej geolokácie nahradí posledný oktet vašej IP adresy nulami a následne pred uložením dátovej sady nahradíme vašu IP adresu všeobecnou IP adresou. Nie je možné vylúčiť prístup k vašim dátam zo strany spoločnosti Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 so sídlom v USA („Adobe Inc“). Mimo Európskej únie („EÚ“) alebo európsky hospodársky priestor („EHP“) môže byť úroveň ochrany údajov nižšia ako v európskych krajinách, viď nižšie „Spracúvanie osobných údajov mimo EÚ/EHP“. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.adobe.com/sk/privacy.html

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď stiahnutím a inštaláciou poskytnutého pluginu prehliadača http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html, alebo úpravou vašich súhlasov tu, pričom v druhom prípade bude uložený zakazovací (opt-out) súbor cookie. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný plugin, resp. kým nezmažete zakazovací (opt-out) súbor cookie.

 

6. Odber nášho informačného bulletinu

Na našom webovom sídle sa môžete prihlásiť k odberu nášho informačného bulletinu. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zaregistrujeme a použijeme vami uvedenú e-mailovú adresu na odber informačného bulletinu (Článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Ak si želáte dostávať personalizovaný bulletin, môžete dobrovoľne poskytnúť aj nasledujúce doplňujúce informácie:

 • E-mail

Pri prihlasovaní na odber nášho bulletinu používame tzv. postup dvojitého súhlasu. Po prihlásení sa na odber bulletinu na našom webovom sídle vám zašleme správu na zadanú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie. Ak odber nepotvrdíte, automaticky bude zrušený. Aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu vašich osobných údajov, vaše prihlásenie na odber aj jeho potvrdenie evidujeme, pričom ukladáme IP adresu, ktorú ste použili pri prihlásení na odber, čas prihlásenia a potvrdenia, správy, ktoré sme vám odoslali v súvislosti s prihlásením sa na odber, a znenie textu uvádzaného pri prihlásení sa na odber aj jeho potvrdení.

Váš súhlas s odberom nášho bulletinu môžete v budúcnosti kedykoľvek zrušiť. Ak chcete odber bulletinu zrušiť, môžete použiť príslušné prepojenie, ktoré je súčasťou každého bulletinu, alebo kontaktovať nižšie uvedené osoby.

7. Použitie funkcie odporúčania

Ak chcete naše stránky odporúčať ostatným, môžete tak urobiť pomocou funkcie „odporúčať“ na našom webovom sídle. Vo vašom aj našom oprávnenom záujme môžete zaslať správu ktorejkoľvek osobe, ak si myslíte, že príjemca správy by si želal takú správu dostať.

Osoby, ktoré si neželajú dostávať správy prostredníctvom funkcie odporúčania, môžu požiadať o zaradenie na zoznam blokovaných príjemcov pomocou postupu uvedeného v príslušnej správe.

Internetové stránky. Pri deaktivácii vášho užívateľského účtu budú údaje automaticky zmazané.

8. Spracúvanie osobných údajov mimo EÚ/EHP

Vaše osobné údaje budú čiastočne spracúvané v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), kde môže byť úroveň ochrany údajov nižšia ako v európskych krajinách. V týchto prípadoch zabezpečíme, aby vaše osobné údaje boli primerane chránené, napr. uzatvorením špecifických zmlúv s našimi zmluvnými partnermi (kópia je k dispozícii na požiadanie), prípadne vás požiadame o výslovný súhlas s takýmto druhom spracovania údajov.

 

B. Informácie o vašich právach

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo podať Úradu na ochranu údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov;
 • S účinkom do budúcnosti môžete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu.

C. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, použite uvedený e-mail: dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

Data Privacy Manager
Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

 

D. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

 

The browser compatibility override message