Herbicídy

Laudis OD

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových a jednoročných jednoklíčnolistových burín v kukurici a maku.

Optimized Formulation

Olejová disperzia

Registrované plodiny

  • Kukurica
  • Mak

Účinné látky

  • tembotrione 44 g/l
  • safener - isoxadifen-ethyl 22 g/l

Balenie

HDPE/PA kanister 5 l

The browser compatibility override message