Herbicídy

Sekator OD

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži, trit

Optimized Formulation

Olejová disperzia

Registrované plodiny

  • Obilniny

Účinné látky

  • iodosulfuron-methyl Na 25 g/l
  • amidosulfuron 100 g
  • safener - mefenpyr-diethyl 250 g/l

Balenie

HDPE fľaša 1 l

The browser compatibility override message