Teaser prípravku Aliette

Zelená vo svojej čistej forme

Aliette 80 WG

Logo prípravku Aliette

Postrekový prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu chmeľu, jahôd, uhoriek, tekvicovej zeleniny, jadrovín a semien buka proti hubovým chorobám.

Typ produktu
Postrekový fungicíd
Formulácia
Dispergovateľné granule
Účinná látka
fosetyl-Al 80 %
Balenie
Papierová škatuľa s Al vložkou 5 kg

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Aliette 80 WG.

Škodlivý činiteľ: peronospóra

Dávka
 • 0,3 %
  (2,4-4,5 kg/ha)
Ochr. doba
 • AT
Poznámka
 • pred kvitnutím

Škodlivý činiteľ: hniloba jahôd

Dávka
 • 0,25 %
Ochr. doba
 • AT
Poznámka
 • máčanie rastlín

Škodlivý činiteľ: pleseň uhorková

Dávka
 • 0,2 % (2,0 kg/ha)
Ochr. doba
 • 3
Poznámka
 • max. 2x za sezónu

Škodlivý činiteľ: pleseň buková

Dávka
 • 0,25 %
Ochr. doba
 • AT
Poznámka
 • máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom

Škodlivý činiteľ: baktériová spála ovocných stromov (Erwinia amylovora)

Dávka
 • 2,0 - 3,0 kg/ha

  * oficiálna registrácia v rámci Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na menej významné použitie
Ochr. doba
 • 28
Poznámka
 • max. 3x za sezónu

Súvisiace produkty

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.