Ilustračný obrázok ovocia a zeleniny

Bránime kvalitu
a trvanlivosť
vašich plodín

Conviso One

Logo prípravku Conviso One

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v odrodách cukrovej repy CONVISO SMART tolerantných k herbicídu Conviso One.

Typ produktu
systémový herbicíd
Formulácia
olejová disperzia
Účinná látka
foramsulfuron 50 g/l
thiencarbazone-methyl 30 g/l
Balenie
HDPE kanister 5l a 1l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Conviso One.

Škodlivý činiteľ: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

Dávka
  • T1: 0,5 l/ha T2: 0,5 l/ha
Poznámka
  • delená aplikácia

Škodlivý činiteľ: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

Dávka
  • 1 l/ha

Súvisiace produkty

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.