Ilustračný obrázok ovocia a zeleniny

Bránime kvalitu
a trvanlivosť
vašich plodín

Difend 30 FS

Logo prípravku Difend

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzieurčené na ošetrovanie osív pšenice ozimnej a tritikale proti sneti zakrpatenej (Tilletia controversa) a ďalším významným hubovým chorobám prenosných osivom, pôdou a rastlinnými zvyškami.

Typ produktu
Fungicídne moridlo
Formulácia
Stabilná suspenzia
Účinná látka
difenoconazole 30 g/l
Balenie
HDPE kanister 20 l
HDPE sud 200 l
HDPE sud 1 000 l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Difend 30 FS.

Škodlivý činiteľ: sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká

Dávka
  • 2,0 l/t

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.