Ilustračný obrázok ovocia a zeleniny

Bránime kvalitu
a trvanlivosť
vašich plodín

Sekator OD

Logo prípravku Sekator

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži, tritikale, jačmeni jarnom a pšenici jarnej bez podsevu.

Typ produktu
Selektívny herbicíd
Formulácia
Olejová disperzia
Účinné látky
iodosulfuron-methyl Na 25 g/l
amidosulfuron 100 g
safener - mefenpyr-diethyl 250 g/l
Balenie
HDPE fľaša 1 l

Použitie v uvedených plodinách

Ako používať?

Zvoľte typ Plodiny a zistite, ako používať Sekator OD.

Buriny: dvojklíčnolistové buriny, vrátane lipkavca obyčajného a pichliača roľného, pýr, metlička, psiarka,
stoklasy

Buriny
 • dvojklíčnolistové buriny, vrátane lipkavca obyčajného a pichliača roľného
  dvojklíčnolistové buriny, pýr, metlička, psiarka, stoklasy
Dávka na ha
 • 0,15 l

  0,12 - 0,15 l + 60 g
Poznámky
 • pri silnom výskyte veroník odporúčame TM kombináciu s herbicídom Aurora® 40 WG (40 g/ha)
  (TM) Attribut®

Buriny: dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca obyč. a pichliača roľného, ovos hluchý, metlička

Buriny
 • dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca obyč. a pichliača roľného
  dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý, metlička
Dávka na ha
 • 0,12 - 0,15 l

  0,12 + 0,9 l
Poznámky


 • (TM) Puma® Extra

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Upozornenie!

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.