DEKALB® hybridy ozimnej repky dosahujú výborné úrody nielen v pokusoch, ale taktiež na jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výsledky spokojných pestovateľov s hybridom a dosiahnutou úrodou. Gratulujeme k daným výsledkom! Výsledky sú uvedené vždy so súhlasom zodpovedného zástupcu subjektu.

 

 

The browser compatibility override message