Fungicídna ochrana obilnín inšpirovaná praxou

Základom úspechu fungicídnej ochrany obilnín je využitie prípravkov, ktoré sú schopné zabezpečiť fungicídnu ochranu zodpovedajúcu intenzite pestovania v najrôznejších podmienkach. Efektívna fungicídna ochrana je teda systém ošetrenia, ktorý spája účelnosť, účinnosť a predovšetkým ekonomiku zásahu proti všetkým dôležitým chorobám obilnín. Novinkou minulého roku bol univerzálny fungicíd Hutton® Forte, ktorý pestovateľov nesklamal.

Zloženie fungicídov, teda ich účinné látky, sú rozhodujúce pre spektrum a dĺžku ich účinku. Rozhodujú o tom, či prípravok pôsobí preventívne, kuratívne alebo eradikatívne. Pre maximalizáciu účinnosti a efektívne využitie účinných látok je veľmi dôležitá formulačná technológia. Formulácia fungicídov spoločnosti Bayer zaisťuje rýchly príjem účinných látok, postreková kvapalina je odolnejšia voči dažďovým zrážkam a vytvára ochranný film na listoch. Najmä najnovšia XproTM technológia prináša stimulačné a anti-stresové pôsobenie. Podporuje rozvoj listovej plochy a rýchlejšiu regeneráciu rastlín po strese vplyvom sucha.

Osvedčený Hutton®

Fungicídom pre základnú intenzitu a dôležitým stavebným kameňom pre vyššiu intenzitu pestovania je osvedčený Hutton®. Zloženie fungicídu Hutton® využívajúce kombináciu troch účinných látok, zabezpečuje, že tento fungicíd je univerzálnym nástrojom v ochrane proti hubovým chorobám obilnín. Jeho použitie je vysoko efektívne proti celému spektru listových chorôb. Ošetrenie sa obyčajne vykonáva tak, aby bol ochránený najmä zástavový list a prípadne aj klas.

V pšenici, raži a tritikale sa Hutton® aplikuje spravidla od konca odnožovania podľa výskytu chorôb. Spoľahlivo účinkuje najmä proti septóriám, DTR, múčnatke a hrdzi. Odporúčaná dávka je 0,8 l/ha. Hutton® je vhodný aj pre skorú aplikáciu proti steblolamu, primárnym infekciám listových chorôb a múčnatke. V jačmeni, kde často dochádza k nástupu chorôb skôr, sa ošetrenie vykonáva od začiatku odnožovania. Veľmi účinný je najmä proti najdôležitejším chorobám jačmeňa: hnedej, ramuláriovej a rhynchosporiovej škvrnitosti, proti múčnatke a hrdzi. Odporúčaná dávka je 0,6 – 0,8 l/ha. V prípade vyššieho tlaku chorôb je vhodné použiť maximálnu dávku.

Hutton® Forte - novinka inšpirovaná praxou

Hutton® Forte je systémový kombinovaný trojzložkový fungicíd na ochranu proti hubovým chorobám stebiel, listov a klasov obilnín. Obsahuje odlišne pôsobiace účinné látky, ktoré sa navzájom dopĺňajú a synergicky podporujú v účinnosti. Hutton® Forte je očakávaným nástupcom veľmi obľúbeného a úspešného fungicídu Hutton® po zákaze účinnej látky tebuconazole.

Hutton® Forte je možné aplikovať v širokom aplikačnom intervale od začiatku steblovania do konca kvitnutia pšenica, raže a tritikale (BBCH 30-69). Použitie je veľmi flexibilné a vhodný termín je daný konkrétnym infekčným tlakom chorôb. Použiteľnosť je možná počas celej vegetácie od ranných infekcií múčnatky (T1), cez ochranu listových plôch (T2) až po ošetrenie proti klasovým fuzariózam (T3). Jačmeň je možné ošetrovať od začiatku steblovania po začiatok kvitnutia (BBCH 30-61) podľa nástupu chorôb. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti a reziduálneho pôsobenia sa odporúča používať plnú dávku 1,5 l/ha. V prípade nižšieho tlaku a výskytu chorôb, alebo pri následnom použití ďalších fungicídov, je možné dávku znížiť na 1,2 l/ha.

Hutton® Forte spoľahlivo účinkuje proti všetkým významným chorobám obilnín ako je múčnatka trávová, septória plevová, septória pšenicová, hrdza plevová, hrdza pšenicová, hrdza ražná, hrdza jačmenná, helmintosporióza pšenice, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa, ramuláriová škvrnitosť jačmeňa a klasové fuzariózy.

 

Hutton® Forte (1,5 l/ha) podporuje vitalitu rastlín – Libčany 2023 (foto autor)
Boogie® Xpro (1,2 l/ha) – rastliny zdravé od spodných listov (foto autor)

 

Boogie® Xpro pre dlhodobú ochranu

Optimálnym riešením pre strednú a vyššiu intenzitu pestovania obilnín je Boogie® Xpro, fungicíd založený na Xpro™ technológii, novej účinnej látke bixafen zo skupiny SDHI v kombinácii s prothiconazolom. Okrem výbornej účinnosti pôsobí synergický efekt týchto látok mimoriadne priaznivo na fyziológiu rastlín. Boogie® Xpro zabezpečuje dlhodobú fungicídnu ochranu obilnín a umožňuje im lepšie odolávať stresovým podmienkam. Aj vďaka tretej účinnej látke spiroxamine Boogie® Xpro svojou účinnosťou pokrýva prakticky celé spektrum významných hubových chorôb obilnín vrátane chorôb päty

stebla, DTR a septórií. Odporúčaná dávka proti listovým chorobám je 1 l/ha s možnosťou voľby v intervale 0,9-1,2 l/ha. Dlhodobé pôsobenie umožňuje včasný zásah proti chorobám a nastavenie dlhšieho intervalu pre ďalšie ošetrenia.

Špecialista proti klasovým fuzariózam

Fungicídom, určeným najmä na ošetrenie klasu je Prosaro® 250 EC. Vyznačuje sa širokým spektrom účinku od chorôb päty stebiel, až po klasové fuzariózy. V účinnosti proti skupine fuzáriových chorôb je kvalitatívnym štandardom. Pôsobí proti širokému druhovému spektru fuzárií, a zvyšuje tak istotu fungicídneho zásahu proti týmto nebezpečným chorobám, ktoré sú z pohľadu úspešnej fungicídnej ochrany veľmi zložité. Výborne pôsobí tiež proti septóriám a ďalším škvrnitostiam. Pre aplikáciu v obilninách je odporúčaná dávka od 0,8 l/ha.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly

The browser compatibility override message