Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

Včasný monitoring a sledovanie výskytu škodlivých činiteľov je základom úspechu každého prosperujúceho pestovateľa. Tradične sa na monitoring škodcov používajú jednoduché nástroje vo forme Mörickeho misiek a lepových pásov.  Výhodou týchto lapačov sú relatívne nízke náklady, jednoduchosť používania, ale presnosť výsledku je ovplyvnená potrebou niekoľkonásobnej pravidelnej osobnej kontroly stavu lapačov a náletu škodcov. Pokiaľ má pestovateľ umiestnených viac takýchto lapačov na pozemku, prípadne viac pozemkov, tak kontrola náletu do jednotlivých lapačov zaberie veľkú dávku času. 

Od tohto roku bude sledovanie náletu škodcov ľahšie a jednoduchšie! V spoločnosti Bayer sme na oddelení digitálnych technológii vyvinuli inovatívny nástroj, ktorý umožňuje sledovať stav náletu do lapača takpovediac z kresla kancelárie. Táto špeciálna žltá miska je vybavená digitálnou kamerou a v pravidelných intervaloch zasiela fotografie priamo do aplikácie Magic Scout mobilného telefónu. Žltá miska je doplnená o zásobník na vodu z ktorého sa dopĺňa kvapalina počas vysokého odparu za teplých dní. Pokiaľ by po umiestnení misky boli vysoké úhrny zrážok, tak na bočnej stene sa nezabudlo na dômyselný otvor z ktorého prebytočná voda odtečie. Nad samotným dnom misky je osadená mriežka s digitálnym zariadením s kamerou. Na každom zariadení je originálny kód zariadenia a QR kód pre rýchlejšie spárovanie aplikácie telefónu so samotným digitálnym zariadením. Na vrchnej strane digitálneho aparátu sa nachádza solárny panel, ktorý dobíja internú batériu. Aplikácia Magic Scout po spárovaní s digitálnym žltým lapačom, poskytuje náhľad na fotografie z misky, ktoré sú zasielané dvakrát za deň. Fotografie s dostatočne detailným rozlíšením sa ukladajú do pamäte a naviac software dokáže odpočítať a určiť základné druhy škodcov v lapači. V aplikácii nechýbajú prehľadné grafy vývoja počtu škodcov po jednotlivých dňoch alebo export fotografii do počítača alebo do iných zariadení. 

 

 

Digitálny žltý lapač slúži na zachytenie prítomnosti najvýznamnejších škodcov, lokalizáciu prvého výskytu a určenie vrcholového bodu náletu škodcov. Pre sledovanie jesenných škodcov repky je vhodný na monitoring výskytu najmä skočiek, v jarnom období na sledovanie krytonosov, blyskáčikov a ďalších škodcov.

V čase vrcholu náletu škodcov vám odporúčame použiť chemickú ochranu vo forme insekticídneho systému D-ACT, ktorý je na základe registrácii oboch prípravkov možné použiť 2x za vegetáciu. D-ACT tvoria dve účinné látky a v názve ich zastupujú začiatočné písmena „D“ ako deltametrin s (direktívnym) priamym účinkom proti významným žravým škodcom a „ACT“ ako dlhodobá (aktívna) systémová zložka. D-ACT insekticídny systém obsahuje jednotlivé prípravky Decis® EW 50 a Kestrel®.

 

Digitálny žltý lapač

Na pozemkoch kde sa vyžaduje dlhšia insekticídna clona proti škodcom, odporúčame prvé ošetrenie vykonať skoro na jar počas periódy teplého počasia proti stonkovým krytonosom na začiatku náletu do porastu s insekticídom Decis® EW 50 v dávke 0,15 l/ha. Ošetrenie týmto kontaktným prípravkom zabezpečí elimináciu prvého náletu škodcov. Následne pri očakávanom dlhšie trvajúcom teplom počasí vhodnom pre masívnejší nálet škodcov do porastu repiek odporúčame aplikovať D-ACT pozostávajúci z Decis® EW 50 v dávke 0,15 l/ha a Kestrel® 0,15 l/ha. Kombinácia kontaktného a najmä systémového účinku zabezpečí dlhšiu insekticídnu clonu v poraste. Ochranu proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému odporúčame vykonať s prípravkom Kestrel® v dávke 0,2 l/ha podľa výsledku monitoringu výskytu škodcov v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania.

Prípravok Decis® EW 50 aj Kestrel® sú prípravky pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Aplikáciu Kestrel® proti šešuľovým škodcom neaplikujte v letovom čase včiel, ale ošetrujte vo večerných hodinách. Zabezpečte, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast. 

Fotografia z digitálneho lapača

Výhodou systému D-ACT je tekutá formulácia oboch prípravkov pri miešaní zmesí do postrekovača. Striedanie účinných látok alebo ich používanie v kombinácii prispieva k zníženiu rizika tvorby rezistentných populácii škodcov. Komplexný systém je riešením ochrany proti najvýznamnejším žravým a cicavým škodcom repky. Pre optimalizáciu nákladov využite nákup prípravkov insekticídneho systému D-ACT v cenovo zvýhodnenom balíčku.

Digitálny žltý lapač sa stane výborným nástrojom pre efektívnejšie a presnejšie použitie chemickej ochrany bez nutnosti každodennej osobnej kontroly žltých Mörickeho misiek alebo lepových pásov. Vďaka jednoduchému používaniu a prehľadnej aplikácii ušetrí agronóm veľa času a energie pri monitoringu škodcov a efektívnejšie a presnejšie využije insekticídnu ochranu. Digitálny žltý lapač bude v Slovenskej republike možné zakúpiť a plnohodnotne používať už od 1.júla 2023. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

                                                                                                                                                                                                                            Ing. Ján Hanuska, Bayer

The browser compatibility override message