Perla medzi repkami

V ponuke hybridov sme sa v ostatných rokoch zamerali na inovatívne hybridy spájajúce tri perspektívne vlastnosti: odolnosť voči vírusu žltačky kvaky/okrúhlice, Rlm7 odolnosť proti fóme (Phoma resistance), ako aj genetickú odolnosť proti praskaniu šešúľ. 

 

Novým hybridom s veľkým potenciálom v portfóliu bude DK EXAURA.

Je to stredne skorý hybrid, ktorý vďaka genetickým vlastnostiam má zlepšený príjem dusíka pred kvitnutím, zvýšenú schopnosť prijímať dusík z pôdy aj po odkvitnutí pre zvýšenie efektivity v čase nalievania šešúľ a tvorby semien. Hybrid DK EXAURA je veľmi skorý vo svojom vývoji na jeseň, vďaka čomu rýchlo odrastá a uniká v raste škodcom. Z hľadiska termínu sejby je možné využiť sejbu v agrotechnickom termíne, ale aj neskoršom období, pričom hybrid je vhodný aj pre sejbu v širokých riadkoch, strip-till aj no-till technológiu. Hybrid je vybavený odolnosťou proti napadnutiu fómovou hnilobou Rlm7, má výbornú zimovzdornosť a odolnosť proti praskaniu šešúľ. Všetky naše nové hybridy majú zlepšený zdravotný stav a aj DK EXAURA patrí medzi takéto hybridy vďaka odolnosti proti výskytu vírusu žltačky kvaky/okrúhlice (TuYV - Turnip Yellow Virus). Hybrid DK EXAURA je výnimočný tým, že je to prvýkrát v histórii, kedy hybrid z portfólia DEKALB® dosiahol prvenstvo medzi hybridmi v registračných skúškach na Slovensku na ÚKSÚP-e a súčasne aj v Českej republike na ÚKZÚZ-e. DK EXAURA má v porovnaní s DK EXCITED neskoršie kvitnutie, ale DK EXAURA je skoršia v zrelosti.

 

 

 

DK EXCITED – vrchol na dosah

Základným pilierom ponuky bude naďalej úspešný hybrid DK EXCITED. Okrem výborných výsledkov v registračných skúškach, kde úspešne získal registráciu v roku 2021 v ČR, dosiahol vo svojom sortimente 1.miesto v porovnávacích pokusoch POP SPZO na Slovensku v roku 2021 a celkové 2.miesto v roku 2022. DK Excited je vysoko produktívny stredne skorý hybrid, vhodný do rôznych oblastí pestovania repky, podáva vyrovnané úrody v teplých aj chladných oblastiach. Je to hybrid s efektívnym príjmom dusíka (ENU), je rezistentný k vírusu TuYV, má zvýšenú odolnosť voči výskytu fómovej hniloby Rlm7 a zvýšenú odolnosť voči praskaniu šešúľ. Vhodný je pre štandardnú intenzitu, ale svoj úrodový potenciál preukáže aj vo vysoko intenzívnych podmienkach. 

 

DK EXBURY – výnimočná rovnováha výkonu a stability

Hybridom so stále veľkým potenciálom v portfóliu bude minuloročná novinka DK EXBURY. Je to stredne skorý hybrid s efektívnym príjmom dusíka (ENU), odolný k TuYV, takže poskytuje výraznú ochranu proti zvýšenému riziku výskytu tohto vírusu. Mohutné vetvenie, habitus bez tendencie k poliehaniu, odolnosť k pukaniu šešúľ a gén Rlm7 zvyšujúci odolnosť proti napadnutiu Phoma spp. sú vlastnosti, ktoré podporujú plné využitie genetického potenciálu tohto nového hybridu. Dosahuje vysoko stabilné úrody porovnateľné s DK EXCITED, ale DK EXBURY je neskorší v jarnom vývoji a kvitnutí. Hybrid DK EXBURY dosahuje vysoké vyrovnané a stabilné úrody v rôznych podmienkach strednej Európy a registráciu získal na Slovensku v roku 2020. DK EXBURY predviedlo svoj potenciál aj porovnávacích pokusoch POP SPZO v roku 2022, keď vo svojom sortimente dosiahlo v priemere druhú najvyššiu úrodu. 

DK EXPECTATION – s vysokými očakávaniami

Do suchých a teplých oblastí pestovania odporúčame z nášho portfólia hybrid DK EXPECTATION. Tento hybrid sa vyznačuje odolnosťou voči vírusovému žltnutiu kvaky/okrúhlice TuYV a súčasne patrí medzi tzv. „ENU” hybridy. ENU „Effective nitrogen uptake“ je schopnosť hybridu dosahovať vyrovnané úrody aj pri zníženej intenzite dusíkatého hnojenia a súčasne veľmi pozitívne reaguje na zvýšené hnojenie dusíkom. Optimalizácia výživy porastu DK EXPECTATION je základom profitability pestovateľa, pričom v tomto parametri a dosiahnutej úrode prekonáva aj stabilný a osvedčený DK EXCEPTION.                                                                                                                                                                                                                        

Praxou preverený hybrid

Overenou stálicou pre široké spektrum podmienok je DK EXCEPTION. Je to praxou preverený hybrid s vysokou stabilitou za každých podmienok, čo niekoľko krát potvrdil v porovnávaní úrody „veľkých odrôd“ u členov SPZO v Českej republike (Zdroj: Zborník Hluk 2021, SPZO). Naďalej patrí medzi najúspešnejšie hybridy aj na Slovensku a teší sa mimoriadnej obľube v tomto porovnaní za ostatné roky. Vyniká výbornou adaptabilitou na rôzne agroklimatické podmienky podporené vynikajúcim zdravotným stavom. 

Všetky hybridy DEKALB® budú v tejto sezóne štandardne ošetrené fungicídnym moridlom Scenic® Gold. Scenic® Gold je dvojzložkové moridlo určené pre komplexnú fungicídnu ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a kapustovitých krmovín proti širokej škále hubových patogénov (čerň repková, fómová hniloba, pleseň kapustová, padanie klíčnych rastlín).

Štandardom v ochrane vzchádzajúcich rastlín proti živočíšnym škodcom sa stáva insekticídne moridlo Buteo® start. Buteo® start je plne systémové insekticídne moridlo určené na ošetrenie osiva repky proti poškodeniu klíčiacich rastlín skočkami rodu Phyllotreta, skočkou repkovou a kvetárkou kapustovou. Fungicídne moridlo Scenic® Gold v kombinácii s Buteo® start tvorí komplexné ošetrenie osiva pod názvom Acceleron® Elite.

Osivo ošetrené s Acceleron® Elite bude dostupné podľa požiadaviek pestovateľov až do vypredania zásob, preto odporúčame objednávku vybraného hybridu neodkladať a kontaktovať s požiadavkou čo najskôr svojho dodávateľa osív. Naviac je možné využiť zvýhodnenú dodávku DEKALB® hybridov repky, kedy kupujúci získa nárok na zvýhodnenú dodávku 1 balenia (3 VJ) za každých nakúpených 10 balení (30 VJ).

Verím, že aj vďaka týmto novinkám naši pestovatelia s úspechom zvládnu súčasné výzvy a dosiahnu očakávaný zisk a spokojnosť s rentabilnou úrodou. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

                                                                                                                 Ján Hanuska, Bayer s.r.o.

The browser compatibility override message