Pripravte sa na sucho: Hľadajte hybridy s označením HD

Schopnosť hybridov kukurice prekonávať a vysporiadať sa s obdobím sucha je najväčšou výzvou nie len pre pestovateľov, ale predovšetkým pre šľachtiteľov. Nedostatok vody je často kombinovaný s vysokými teplotami a nástup takýchto extrémnych podmienok priamo redukuje výsledný výnos kukurice v každej vývojovej fáze. Dôležitým kritériom pri výbere rastlín pre pestovanie do suchých podmienok je predovšetkým objem koreňov. Skúsenosti ukazujú, že silné a hlboké koreňové systémy hybridov DEKALB predstavujú veľkú výhodu pre rastlinu vystavenú suchu.

Čo znamená označenie HD?

DEKALB hybridy s označením HD sú vysoko suchuodolné hybridy, ktoré chránia výnos v suchom a parnom ročníku.

Ako sa hybrid DEKALB stane HD hybridom?

  • Hybrid prešiel testovaním v náročných pestovateľských podmienkach intenzívneho sucha a pôsobením vysokých teplôt.
  • Vykazuje nadpriemernú výnosovú stabilitu, presahuje priemerné výnosy v daných stresových lokalitách.
  • Šľachtitelia DEKALB a pracovníci technologického odvetvia určia hybrid ako HD na základe získaných výsledkov a uznajú hybrid ako vhodný do podmienok vodného deficitu.

Kedy je hybrid kukurice najviac stresovaný nedostatkom vody?

Na čo sa zamerať pri výbere hybridu do sucha?

  • Na výber toho správneho hybridu
  • Na koreňový systém
  • Odolnosť voči prísuškom
  • Dĺžku vegetačnej doby
  • Nastavenie vhodnej technológie a doby žatvy
The browser compatibility override message