Rozhodujte sa na základe dát: CLIMATE FIELDVIEW - Digitálny software pre riadenie vášho poľa

Precízne poľnohospodárstvo či digitálne poľnohospodárstvo je nový systém agronomického hospodárenia umožňujúci prispôsobovať vykonávané operácie pri pestovaní poľných plodín. Cieľom je dosiahnuť čo najlepších výnosov plodín a zlepšiť odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom. Precízne poľnohospodárstvo sa tiež snaží čo najmenej zaťažovať životné prostredie a zároveň vziať do úvahy premenlivé vlastnosti porastu a pôdy. Navyše sa zameriava na použitie hnojív a pesticídov len tam, kde je to skutočne potrebné a iba v nevyhnutnom množstve.

Rozhodovať sa na základe dát z vášho poľa a maximalizovať profit môžete vďaka digitálnemu softwaru Climate FieldView.

Čo všetko môžete sledovať a analyzovať?

Poznajte vaše pole

Vďaka jednoduchému zhromažďovaniu a ukladaniu údajov, digitálnym výnosovým mapám, môžete analyzovať výkon hybridu a nastaviť tiež potrebné dávky živín. Climate FieldView je váš partner pri rozhodovaní, ktoré robíte každý deň tak, aby ste maximalizovali návratnosť z každého hektáru.

Pre viac informácii navštívte www.climate.com.

The browser compatibility override message