Postrekový herbicíd

Roundup® Klasik Pro

Neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Kľúčové výhody

 • Ničenie trvácich a jednoročných burín

Registrované plodiny

 • obilniny
 • kukurica
 • sója
 • zemiak
 • repa cukrová
 • repa kŕmna
 • hrach
 • peluška
 • repka ozimná
 • slnečnica
 • ľan
 • jadroviny
 • kôstkoviny
 • vinič
 • jahoda
 • lúky a pasienky
 • orná pôda
 • strnisko
 • zavlažovacie a odvodňovacie kanále
 • železnice
 • borovica
 • jedľa
 • smrek
 • lesné škôlky
 • lesné kultúry

Kľúčové ukazovatele

 • Neselektívny listový postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde
 • v ovocných sadoch
 • vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách

Registračné čísla

 • 15-11-1538

Aktívne zložky

 • Glyphosate 360 g/l

Balíčky

20 l, 640 l

The browser compatibility override message