Nová účinná látka v ochrane slnečnice

Viac informácií

Najpredávanejší herbicíd v kukurici

Viac informácií

Aktívna ochrana proti fuzariózam obilnín a kukurice

Viac informácií

Movento 100 SC - dvojaký spôsob účinku pre ochranu pred cicavým hmyzom

Viac informácií

Komplexná postemergentná herbicídna ochrana kukurice

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.