Katalóg prípravkov 2019

Katalóg k stiahnutiu

Zvýhodnený nákup setov

Prospekt k stiahnutiu

Regionálni zástupcovia

Vyhľadať poradcu

Odporúčania podľa plodín

Viac informácií

Prípravky
na ochranu
rastlín

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.