Regionálni zástupcovia

Vyhľadať poradcu

Odporúčania podľa plodín

Viac informácií

Prípravky
na ochranu
rastlín

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá Dekalb, Roundup a DDD prípravky.

 

BayerExpert
Club

Intenzívna výmena praktických skúseností a najnovších informácií súvisiacich s ochranou rastlín

Prihlásenie do programu

BayProfit

Vernostný program pre konečných odberateľov našich prípravkov

Prihlásenie do programu