Choroby a škodcovia kvitnúcej repky a ich riešenie

Viac informácií

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Viac informácií

Ochrana tvrdej pšenice proti chorobám

Viac informácií

Herbicídna a fungicídna ochrana obilnín

Viac informácií

Skorá herbicídna ochrana kukurice

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.