Poľnohospodári na poli

Doporučenie podľa plodín

Viac informácií
Regionálni zástupcovia na porade

Regionálni zástupcovia

Vyhľadať poradcu
Mravce kladúce vajíčka na list

Movento 100 SC - dvojaký spôsob účinku pre ochranu pred cicavým hmyzom

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.