alt-1

Nová účinná látka v ochrane slnečnice

Viac informácií
alt-2

Movento 100 SC - dvojaký spôsob účinku pre ochranu pred cicavým hmyzom

Viac informácií
alt-3

Regionálni zástupcovia

Vyhľadať poradcu

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.