Regionálni zástupcovia

Vyhľadať poradcu

Odporúčania podľa plodín

Viac informácií

Prípravky
na ochranu
rastlín

Viac informácií

Katalóg prípravkov 2019

Katalóg k stiahnutiu

Efektívna ochrana porastov

Prospekt k stiahnutiu

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá Dekalb, Roundup a DDD prípravky.

 

BayerExpert
Club

Intenzívna výmena praktických skúseností a najnovších informácií súvisiacich s ochranou rastlín

Prihlásenie do programu

BayProfit

Vernostný program pre konečných odberateľov našich prípravkov

Prihlásenie do programu