Choroby a škodcovia kvitnúcej repky a ich riešenie

Viac informácií

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Viac informácií

Ochrana tvrdej pšenice proti chorobám

Viac informácií

Vyššia úroveň fungicídnej ochrany obilnín

Viac informácií

Komplexná postemergentná herbicídna ochrana kukurice

Viac informácií

Produkty

Na Slovensku ponúka divízia Crop Science spoločnosti Bayer široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín, osivá DEKALB, Roundup a DDD prípravky.