Kontakt

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu

Bayer, spol. s r.o.
Crop Science
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
 
tel.: 02 592 139 50

fax: 02 592 139 45  

 

IČO: 35 759 143, IČ DPH SK2020253818
Bankové spojenie: Commerzbank, a.s. 
Číslo účtu:          70000604 / 8050
IBAN:                 SK82 8050 0000 0000 7000 0604

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18413/B