Movento® 100 SC – dvojaký spôsob účinku pre ochranu pred cicavým hmyzom


Movento® 100 SC je nový prípravok v insekticídnom portfóliu spoločnosti Bayer. Jedná sa o foliárny systémový prípravok, ktorý je určený na kontrolu cicavého hmyzu v skupinách plodín ako sú ovocné dreviny, zelenina ale aj zemiaky, jahody a chmeľ. Vyznačuje sa efektívnou a dlhotrvajúcou kontrolou vošiek, ale aj iných zástupcov škodlivého cicavého hmyzu.


Nová účinná látka v pre insekticídnu ochranu

Prípravok Movento® 100 SC obsahuje novú účinnú látku s názvom spirotetramat. Táto účinná látka patrí podľa kategorizácie mechanizmu účinku IRAC (Insecticide Resistance Action Commitee) do skupiny inhibítorov biosyntézy lipidov a tzv. derivátov kyseliny tetrónovej. Je to zatiaľ jediný zástupca tejto skupiny účinných látok, ktorý disponuje unikátnym mechanizmom účinku pre zabezpečenie vysokej a dlhotrvajúcej ochrany plodín pred cicavým hmyzom. Účinná látka prípravku Movento® 100 SC je po aplikácii prijímaná rastlinou a následne je v rastlinných pletivách metabolizovaná na spirotetramat-enol. Až táto látka sa vyznačuje insekticídnym účinkom. Tento fakt zabezpečuje vysokú ochranu necieľových organizmov.

Transport pomocou xylému (one way systemic)
Transport pomocou xylému (one way systemic) – štandardné systémové insekticídy

Dvojaký pohyb účinnej látky v rastline pre komplexnú ochranu

Štandardné systémové insekticídy sú v rastlinných pletivách rozvádzané iba akropetálne, pomocou xylému (one-way systemic). Tento pohyb účinných látok zabezpečuje aj ochranu nových častí rastlín, ktoré narástli až po aplikácii prípravku. Účinná látka spirotetramat v prípravku Movento® 100 SC je však v rastlinných pletivách rozvádzaná nielen akropetálne, ale navyše aj bazipetálne, pomocou floému, teda aj zhora nadol (two-way systemic). Kombinácia oboch pohybov zabezpečuje, že po aplikácii je účinná látka rovnomerne rozvedená do všetkých rastlinných častí vrátane nových výhonkov, listov a koreňov. Tieto vlastnosti prípravku Movento® 100 SC ho taktiež predurčujú na ochranu rastlín pred “skrytými“ škodcami, ktorí sa môžu nachádzať na koreňoch, koreňovom krčku, v pazuchách listov a pod.

Účinnosť na vošky - proces zvliekania bol abortovaný a jedinec následne hynie
Účinnosť na vošky - proces zvliekania bol abortovaný a jedinec následne hynie.

Nový mechanizmus účinku v antirezistentnej stratégii

Movento® 100 SC zabezpečuje vysokú účinnosť pri kontrole nedospelých jedincov vyskytujúcich sa v populácii. Účinná látka spirotetramat blokuje syntézu špecifických lipidov v tele nedospelého hmyzu a abortuje proces zvliekania, následkom čoho jedinec hynie. Popri tomto účinku taktiež významne znižuje plodnosť dospelých jedincov ako aj schopnosť ich prezimovania, prípadne prečkania iného nepriaznivého obdobia. To vytvára veľmi dobrý predpoklad na zníženie populácie v ďalšej sezóne. Jedinečnosť mechanizmu účinku predurčuje prípravok Movento® 100 SC ako nástroj antirezistentnej stratégie. To platí hlavne pre použitia, kde je nutné robiť insekticídnu ochranu niekoľkokrát za sezónu.

Dlhotrvajúca a efektívna ochrana ovocných drevín

Prípravok Movento® 100 SC je veľmi vhodný na ochranu ovocných drevín proti voškám (voška jabloňová, voška skorocelová a iné druhy vošiek). Odporúčaný termín aplikácie je od konca kvitnutia do začiatku zretia až vyfarbovania plodov. Vďaka rovnomernému rozptýleniu účinnej látky v pletivách dokáže Movento® 100 SC veľmi dobre kontrolovať aj inak ťažko dostupné druhy škodcov, napr. vlnačku krvavú, prípadne štítničky. Vyznačuje sa nielen vysokou účinnosťou, ale aj dlho trvajúcou ochranou proti cicavému hmyzu. V prípade vošky skorocelovej dokáže prípravok Movento® 100 SC zabezpečiť ochranu jabloní až mesiac po aplikácii.

Graf - Účinnosť proti voške skorocelovej na jabloniach

Účinnosť proti voške skorocelovej na jabloniach 

Okrem insekticídneho účinku prípravok disponuje aj akaricídnym účinkom. Je možné ho použiť na ochranu jahôd proti roztočíkovi jahodovému, prípadne chmeľu proti roztočcovi chmeľovému.

Ďalšou významnou skupinou škodcov jadrovín sú méry, ktoré môžu po viacročnom pôsobení úplné zdecimovať mladšie i staršie výsadby. V tomto prípade dokáže Movento® 100 SC zabezpečiť efektívnu a dlhotrvajúcu ochranu hrušiek, ale aj jabloní. Odporúčaný termín aplikácie je od konca kvitnutia do začiatku zretia až vyfarbovania plodov. V ovocných drevinách je možné prípravok aplikovať až 2x za vegetačné obdobie.

Graf - Účinnosť proti mére hruškovej

Účinnosť proti mére hruškovej (larvy 3.-4. instaru) 

Movento® 100 SC je možné taktiež použiť na ošetrenie zemiakov proti voškám. Odporúčaný termín ošetrenia je od konca kvitnutia do začiatku zretia plodu. V tomto prípade je možné použiť až 4 aplikácie za vegetačné obdobie. Prípravok je taktiež autorizovaný na ochranu viacerých druhov zelenín (šalát, brokolica, karfiol, kel, kapusta hlávková a čínska, kaleráb a špenát) proti voškám. V tomto prípade je možné urobiť maximálne dve aplikácie za vegetačné obdobie.

Prípravok Movento® 100 SC je taktiež možné použiť na insekticídnu ochranu plodín (ovocné dreviny, zemiaky, kapustová zelenina, šalát, špenát a jahody) v systéme integrovanej produkcie.

Movento® 100 SC je najefektívnejší ak je aplikovaný preventívne, ešte pred plným nástupom škodcov, aby bolo zabezpečené dokonalé rozptýlenie účinnej látky v pletivách rastlín. Vďaka unikátnemu spôsobu pohybu v rastlinných pletivách (xylémový a floémový) zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu proti cicavému hmyzu v období rádovo niekoľko týždňov.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Ing. Daniel Duriš

autor