Ochrana ozimnej repky na jar

Výmera pestovanej repky olejky na Slovensku sa ostatné dva roky udržuje nad hranicou 150-tisíc hektárov. So zvýšenou intenzitou pestovania repky a skráteným intervalom striedania plodín sa vytvorili  vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali. V skorom jarnom období je potrebné vykonať čím skôr jarnú inventarizáciu a vyhodnotiť stav a poškodenie porastov po zime.


Po roztopení sa tohtoročnej snehovej pokrývky bude výrazný regionálny rozdiel v teplote pôdy a v termíne náletu škodcov repky do porastov na juhozápade Slovenska oproti zvyšným chladnejším regiónom Slovenska. Dôležité je pri zvýšení maximálnych denných teplôt nad hranicu 10°C kontrolovať porasty repky, všímať si drobné kruhové otvory na listoch spôsobené pohlavným dospelostným požerom imág krytonosov a hľadať týchto škodcov nielen na listoch, ale aj v pazuchách listov a aplikáciu naplánovať tesne po vrchole náletu. V rámci súčasnej ponuky insekticídov na ošetrenie repky proti krytonosom, spĺňa požiadavky praxe na dlhodobú účinnosť a klasifikáciu z hľadiska ochrany včiel prípravok Proteus® 110 OD. Tento insekticíd dosahuje rýchlu kontaktnú a systémovú účinnosť počas 10 – 14 dní (v závislosti od rýchlosti nárastu rastlinnej hmoty repky) proti širokému spektru žravých a cicavých škodcov na repke, obilninách, cukrovej repe a zemiakoch. V repke je prevažne aplikovaná dávka 0,6 l/ha (registrovaná dávka je 0,5 – 0,7 l/ha). Pôsobením tohto systémového insekticídu vo formulácii olejová disperzia je taktiež výrazne obmedzené liahnutie lariev z vajíčok nakladených v stonkách. Mladé larvy vyliahnuté v krátkom čase pred aplikáciou hynú po požere rastlinných pletív.

Byľomor kelový
Byľomor kelový

Po dlhom zimnom období je dôležité zamerať pozornosť aj na zdravotný stav porastov repiek. Najnebezpečnejšou chorobou skorého jarného obdobia je pravidelne v posledných rokoch fómová hniloba. V súčasnosti je rozšírenie fómovej hniloby vo všetkých oblastiach pestovania repky a jej výskyt a škody na úrode zaznamenávame každoročne. Účinným chemickým riešením skorej jarnej fungicídnej ochrany je dvojzložkový prípravok Tilmor®. Okrem fómovej hniloby Tilmor® pôsobí komplexne proti černi repkovej, plesni šedej, bielej hnilobe a ďalším chorobám.

 

Účinkuje taktiež kuratívne a eradikatívne proti chorobám, ktoré sa už v porastoch repky ozimnej, repky jarnej alebo horčice vyskytujú. Oproti štandardným fungicídom obsahuje nové rozpúšťadlá a zmáčadlá, ktoré umožňujú lepšie zachytenie na voskovej vrstve listu a zároveň lepší a rýchlejší príjem účinných látok. Tilmor® je kombinovaný fungicíd s dvomi účinnými látkami, ktoré sa vo svojom pôsobení vhodne dopĺňajú a vzájomne sa podporujú. Prothioconazole sa od iných azolových účinných látok líši tým, že pozitívne ovplyvňuje fyziologické procesy v rastlinách, zvyšuje odolnosť voči stresujúcim nepriaznivým podmienkam (sucho, teplo,...) a zlepšuje výkonnosť fotosyntézy. Vďaka tomuto efektu je po aplikácii pravidelne zaznamenávané navýšenie úrody aj v rokoch s nižším infekčným tlakom patogénov. Tilmor® zabezpečuje taktiež optimálny rastovo-regulačný efekt pre vývoj rastlín repiek. U rastlín repiek prevláda silná apikálna dominancia hlavnej stonky, vetvy sú slabšie vyvinuté a celkový habitus rastlín je podobný tvaru „vianočného stromčeka“. Pri porastoch ošetrených Tilmorom dochádza k skráteniu hlavnej stonky a k podpore tvorby silnejších vetiev s vysokým podielom kvetov tzv. “dáždnikový efekt“. Kvitnutie a dozrievanie šešúľ je v takto ošetrených porastoch vyrovnanejšie, čo zabezpečí nižšie zberové straty. Najmä pri riedkych a stredne hustých porastoch je potrebné zahájiť aplikáciu Tilmoru v dávke 0,8 l/ha ihneď po otvorení jarnej vegetácie. Neskoršie aplikácie pred kvitnutím sú vhodnejšie najmä pri hustých porastoch, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo poliehania.

Vetvenie stonky - prejav bielej hniloby
Vetvenie stonky - prejav bielej hniloby

Ochrana proti blyskáčikovi repkovému je rozdielna z hľadiska načasovania podľa jednotlivých ročníkov a lokalít. Proti blyskáčikovi sú u nás používané prevažne pyrethroidy kvôli cene ošetrenia, ale investícia do systémovo pôsobiaceho insekticídu je ekonomicky výhodnejšia. Na lokalitách, kde pyrethroidné insekticídy opakovane počas min. 2 rokov zlyhali v účinnosti napriek tomu, že aplikácia bola vykonaná pri teplotách do 23 °C, je potrebné použiť prípravok z inej skupiny účinných látok. Vhodným riešením na ochranu proti blyskáčikovi je systémovo pôsobiaci prípravok Biscaya® 240 OD v dávke 0,2 l/ha. V období kvitnutia repky je nutné dôkladné sledovanie výskytu šešuľových škodcov, najmä výskytu byľomora kelového. Škodlivosť týchto škodcov je niektorými pestovateľmi podceňovaná, pretože prehliadka v kvitnúcom poraste s následným určením intenzity tlaku škodcov je po celej ploche veľmi náročná. Insekticídne ošetrenie by malo byť vykonané po zistení výskytu krytonosa šešuľového v priemere dvoch imág na rastlinu alebo jedného byľomora kelového v priemere na rastlinu.

Krytonos a úživný požer imág na liste
Krytonos a úživný požer imág na liste

Odporúčaným riešením je insekticíd Biscaya® 240 OD v dávke 0,3 l/ha vďaka dostatočne dlhej systémovej účinnosti. Olejová disperzia (OD formulácia) insekticídov Biscaya® 240 OD a aj Proteus® 110 OD umožňuje po aplikácii dosiahnuť lepšiu priľnavosť prípravkov na ošetrených rastlinách, zlepšuje sa pokrytie ošetrených rastlín, taktiež prienik do listov a stoniek, zrýchľuje sa distribúcia systémovej účinnej látky v rastlinných pletivách a odolnosť proti zmytiu dažďom.

Vetvenie stonky - miesto možnej infekcie
Vetvenie stonky - miesto možnej infekcie

Na fungicídnu ochranu repky v období kvitnutia je potrebné siahnuť po širokospektrálnom prípravku s dlhodobou účinnosťou. Proti štyrom najvýznamnejším chorobám repky ako je biela a fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť a pleseň sivá je registrovaný fungicíd Propulse. Okrem vlastnej fungicídnej ochrany pôsobí Propulse® priaznivo na spevnenie šešúľ, a tým tiež na zníženie zberových strát. Výsledky získané pri testovaní v Nemecku a Českej republike na Mendelovej univerzite v Brne dokazujú až o 25% zvýšenú pevnosť šešúľ.

 

Optimálny aplikačný termín s ohľadom na vývojový cyklus bielej hniloby je v období opadávania prvých kvetných lupienkov až do obdobia plného kvitnutia. Vzhľadom k dlhodobému pôsobeniu Propulse® je však možné pristúpiť aj k skorším aplikačným termínom pričom odporúčaná základná dávka Propulse® je 1 l/ha. Zníženie dávky na 0,8 l/ha je možné pri predpokladanom nižšom tlaku hubových chorôb.

Porovnanie rozmiestnenia kvetenstiev rastliny neošetrenej a ošetrenej Tilmorom

Porovnanie rozmiestnenia kvetenstiev rastliny neošetrenej (tvar „vianočný stromček“) a ošetrenej Tilmorom (tvar „dáždnik“)

Ing. JÁN HANUSKA

Product manager divízie CropScience Bayer, spol. s r.o.

autor