Ochrana repky proti chorobám

Výmera pestovanej repky olejky na Slovensku sa ostatné dva roky udržuje nad hranicou 150-tisíc hektárov. So zvýšenou intenzitou pestovania repky a skráteným intervalom striedania plodín sa vytvorili  vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali. V skorom jarnom období je potrebné vykonať čím skôr jarnú inventarizáciu a vyhodnotiť stav a poškodenie porastov po zime.

Fómová hniloba na okrajoch listov
Fómová hniloba na okrajoch listov

Po dlhom zimnom období je dôležité zamerať pozornosť na zdravotný stav porastov repiek. Najnebezpečnejšou chorobou skorého jarného obdobia je pravidelne v posledných rokoch fómová hniloba. V súčasnosti je rozšírenie fómovej hniloby vo všetkých oblastiach pestovania repky a jej výskyt a škody na úrode zaznamenávame každoročne. Účinným chemickým riešením skorej jarnej fungicídnej ochrany je dvojzložkový prípravok Tilmor®. Okrem fómovej hniloby Tilmor® pôsobí komplexne proti černi repkovej, plesni sivej, bielej hnilobe a ďalším chorobám. Účinkuje taktiež kuratívne a eradikatívne proti chorobám, ktoré sa už v porastoch repky ozimnej, repky jarnej alebo horčice vyskytujú. Oproti štandardným fungicídom obsahuje nové rozpúšťadlá a zmáčadlá, ktoré umožňujú lepšie zachytenie na voskovej vrstve listu a zároveň lepší a rýchlejší príjem účinných látok. Tilmor® je kombinovaný fungicíd s dvomi účinnými látkami, ktoré sa vo svojom pôsobení vhodne dopĺňajú a vzájomne sa podporujú. Prothioconazole sa od iných azolových účinných látok líši tým, že pozitívne ovplyvňuje fyziologické procesy v rastlinách, zvyšuje odolnosť voči stresujúcim nepriaznivým podmienkam (sucho, teplo,...) a zlepšuje výkonnosť fotosyntézy. Vďaka tomuto efektu je po aplikácii pravidelne zaznamenávané navýšenie úrody aj v rokoch s nižším infekčným tlakom patogénov. Tilmor® zabezpečuje taktiež optimálny rastovo-regulačný efekt pre vývoj rastlín repiek. U rastlín repiek prevláda silná apikálna dominancia hlavnej stonky, vetvy sú slabšie vyvinuté a celkový habitus rastlín je podobný tvaru „vianočného stromčeka“. Pri porastoch ošetrených Tilmorom dochádza k skráteniu hlavnej stonky a k podpore tvorby silnejších vetiev s vysokým podielom kvetov tzv. “dáždnikový efekt“. Kvitnutie a dozrievanie šešúľ je v takto ošetrených porastoch vyrovnanejšie, čo zabezpečí nižšie zberové straty a vyššie úrody. Najmä pri riedkych a stredne hustých porastoch je potrebné zahájiť aplikáciu Tilmoru v dávke 0,8 l/ha ihneď po otvorení jarnej vegetácie. Neskoršie aplikácie pred kvitnutím sú vhodnejšie najmä pri hustých porastoch, kde hrozí vyššie nebezpečenstvo poliehania.

Na fungicídnu ochranu repky v období kvitnutia je potrebné siahnuť po širokospektrálnom prípravku s dlhodobou účinnosťou. Významným parametrom pri výbere najvhodnejšieho fungicídu by mal byť rozsah registrácie a úroveň účinnosti proti jednotlivým chorobám, pretože prehliadka v kvitnúcom poraste s následnou identifikáciou chorôb je náročná po celej ploche. Proti štyrom najvýznamnejším chorobám repky ako je biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), fómová hniloba (Phoma lingham), alternáriová škvrnitosť (Alternaria brassicae) a pleseň sivá (Botrytis cinerea) je registrovaný fungicíd Propulse. Okrem vlastnej fungicídnej ochrany pôsobí Propulse® priaznivo na spevnenie šešúľ, a tým tiež na zníženie zberových strát. Výsledky získané pri testovaní v Nemecku a Českej republike na Mendelovej univerzite v Brne dokazujú až o 25% zvýšenú pevnosť šešúľ. Optimálny aplikačný termín s ohľadom na vývojový cyklus bielej hniloby je v období opadávania prvých kvetných lupienkov až do obdobia plného kvitnutia. Vzhľadom k dlhodobému pôsobeniu Propulse® je však možné pristúpiť aj k skorším aplikačným termínom pričom odporúčaná základná dávka Propulse® je 1 l/ha. Zníženie dávky na 0,8 l/ha je možné pri predpokladanom nižšom tlaku hubových chorôb.

Vplyv aplikačného termínu na účinnosť proti bielej hnilobe repky
Vplyv aplikačného termínu na účinnosť proti bielej hnilobe repky, 4 pokusy, priemerné napadnutie neošetrenej kontroly 47 %, hodnotenie podľa Abott [%]

Okrem repky je prípravok Propulse® taktiež zaregistrovaný na ochranu slnečnice, horčice, kukurice a maku. Pestovatelia s väčšou výmerou repky, slnečnice, maku a kukurice môžu pre optimalizáciu nákladov využiť nákup fungicídu Propulse® spolu v cenovo výhodnom sete s fungicídom Tilmor® (20 litrov + 20 litrov) alebo samostatne pri jednorazovej objednávke v množstve 100 litrov a celých násobkov tohto množstva (balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % nižšia). Zľavu na prípravky v sete a za objednávku XL nie je možné vzájomne kumulovať. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Vplyv Tilmoru na reguláciu výšku porastu

Vplyv Tilmoru na reguláciu výšku porastu v rôznych termínoch aplikácie oproti neošetrenej kontrole [%], aplikácia na jar, lokalita Malý Šariš 2012

Porovnanie rozmiestnenia kvetenstiev rastliny neošetrenej a ošetrenej Tilmorom

Porovnanie rozmiestnenia kvetenstiev rastliny neošetrenej (tvar „vianočný stromček“) a ošetrenej Tilmorom (tvar „dáždnik“)

Ing. Ján Hanuska

Product manager divízie CropScience Bayer, spol. s r.o.
autor