Klasy jačmeňa

Pestovanie jačmeňa

Jačmeň

Systém ošetrenia jačmeňa v rastových fázach

Jačmeň - herbicídy a rastové regulátory

Schéma systému ošetrenia jačmeňa v rastových fázach - odporúčané termíny aplikácie

Jačmeň - moridlá, fungicídy a insekticídy

Schéma systému ošetrenia jačmeňa v rastových fázach - odporúčané termíny aplikácie

Kontaktujte svojho poradcu

Máte otázky týkajúce sa produktu?
Vyhľadajte kontakt na poradcu z vášho regiónu

vyhľadať poradcu