Vernostné programy

Hlavným cieľom založenia BayExpert klubu je intenzívna výmena praktických skúseností a najnovších informácií súvisiacich s ochranou rastlín, podpora profesionálneho rastu a zlepšenie pracovných podmienok členov klubu.

BayProfit je vernostný program pre konečných odberateľov našich prípravkov.

Ilustračný obrázok poľnohospodárov

BayerExpert
Club

Intenzívna výmena praktických skúseností a najnovších informácií súvisiacich s ochranou rastlín

Prihlásenie do programu

Ilustračný obrázok dvoch mužov na porade

BayProfit

Vernostný program pre konečných odberateľov našich prípravkov

Prihlásenie do programu